Sáng 25/6, tại hội trường Cao ốc 275B Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã diễn ra hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một Thành viên (Satra) lần thứ 18 (mở rộng).

Đến dự, có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, trưởng – phó các Ban Đảng ủy và đoàn thể Tổng Công ty; Bí thư, phó Bí thư cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các phòng, ban, doanh nghiệp thành viên…

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã lãnh đạo Ban Điều hành doanh nghiệp tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt thực hiện tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường Thành phố; quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty đúng các quy định của pháp luật; nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao, mà thể hiện là tổng doanh thu trong 6 tháng đầu năm đạt 27.453,4 tỷ, lợi nhuận 4.395,16 tỷ đồng, trong đó Công ty Mẹ tổng doanh thu đạt 4.565,9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 795,17 tỷ đồng.

Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả cao; quan tâm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động; Qua đó, kịp thời định hướng dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; từng bước nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng Công ty và cơ sở; Công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách được quan tâm…

Đ/c Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai phương hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2024

Tại hội nghị đã có 5 báo cáo tham luận và 9 ý kiến phát biểu góp ý về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm, về các giải pháp các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Đ/c Đỗ Thị Dậu, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy phát biểu tham luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Đ/c Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy và toàn hệ thống chính trị Satra; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đồng chí đề nghị Đảng ủy Satra tập trung lãnh đạo phấn đấu thực hiện tốt chủ đề của Đảng bộ Thành phố năm 2024; chuẩn bị tốt kế hoạch triển khai Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty, trong đó tập trung việc thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ theo đúng quy định; có những giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; rà soát các khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, trong triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển hạ tầng thương mại… kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy – UBND Thành phố tháo gỡ khó khăn giúp cho Satra hoàn thành được nhiệm vụ được giao…

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty phát biểu tiếp thu và kết luận Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2024, Đảng bộ, Ban Điều hành doanh nghiệp Tổng Công ty và cơ sở cần tập trung, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao; phối hợp với các sở ban ngành Thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai các dự án, công trình trọng điểm, Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty; tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Sỹ Bình Phong