Bằng sự nhiệt huyết và kinh nghiệm công tác lâu năm, hai đồng chí báo cáo viên đã đem đến hội nghị tập huấn nhiều nội dung bổ ích về các kỹ năng mềm cần thiết cho công tác và kiến thức về nghiệp vụ tổ chức và hoạt động Đoàn trong không khí vui tươi, sôi nổi. Hội nghị đã thu hút hơn 180 cán bộ Đoàn Satra đương nhiệm cũng như lực lượng cán bộ Đoàn quy hoạch cùng tham dự