Đến dự, có ông Phùng Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra); ông Phạm Tuấn Kiên, Giám đốc Công ty TNHH May mặc Tân Châu (Tân Châu) cùng 100 đại biểu đại diện cho 302 người lao động Công ty về tham dự.

 

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 cho thấy Công ty gặp rất nhiều khó khăn do khách hàng truyền thống chuyển sang thị trường cạnh tranh hơn như Campuchia, Myanmar, Bangladesh…; dẫn đến doanh thu và lợi nhuận không đạt theo kế hoạch. Tuy nhiên, người sử dụng lao động Công ty vẫn quan tâm chăm lo tốt đời sống của người lao động, thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

 

Tại hội nghị, ngoài 10 nội dung người lao động gửi trước đã có thêm 3 ý kiến phát biểu góp ý về các giải pháp để góp phần tăng năng suất lao động, vệ sinh an toàn lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động… và đã được ông Phạm Tuấn Kiên, Giám đốc Công ty giải trình, đồng thời làm rõ những nguyên nhân khó khăn, hạn chế của Công ty hiện nay cũng như các giải pháp mà người sử dụng lao động và người lao động Công ty phải phấn đấu vượt qua.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phùng Đình Dũng đã nêu lên các bài học kinh nghiệm của các doanh nghiệp thành viên thuộc Satra trước đây rơi vào tình trạng khó khăn như Công ty May mặc Tân Châu hiện nay nhưng đã từng bước kiên trì vượt qua khó khăn để tồn tại và phát triển; ông đã động viên người lao độngTân Châu an tâm lao động sản xuất, nổ lực phấn đấu và đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, lãnh đạo Satra luôn quan tâm và hướng về người lao động; ông cũng khẳng định sự tồn tại và phát triển của Công ty phải do chính người klao động Công ty quyết định. Mặt khác, ông đề nghị Ban điều hành doanh nghiệp cần quan tâm hơn về đời sống tinh thần cho người lao động, cố gắng tổ chức được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nghỉ mát…nhằm tạo sự đoàn kết gắn bó giữa người lao động với nhau và với doanh nghiệp.

 

Hội nghị đã bầu 3 thành viên đại diện cho người lao động Công ty tham gia đối thoại với người sử dụng lao động theo Nghị định 60/2013/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3, Ðiều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc. 

 

Ngô Chiến Sỹ.