Đến dự, có đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Lâm Dũng Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; Đồng chí Nguyễn Ngọc An, Đảng ủy viên Tổng Công ty-Bí thư Đảng ủy-Giám đốc Công ty Vissan chủ trì hội nghị cùng 236 đảng viên của Đảng bộ Công ty.

Năm 2017, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo sắp xếp tổ chức, định biên lại lao động nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, các sản phẩm mới của Công ty đáp ứng được nhu cầu của thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng về chất lượng, giá cả, mẫu mã bao bì…; kết quả tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, doanh thu đạt 3.932 tỷ đồng, so với năm 2016 đạt vượt 107%, lợi nhuận trước thuế 160,2 tỷ đồng, đạt vượt 103% kế hoạch, thu nhập bình quân của người lao động trên 9 triệu đồng/tháng.

 

Ông Nguyễn Ngọc An, Bí Thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) phát biểu định hướng hoạt động trong năm 2018

 

Tại hội nghị đã có 4 ý kiến thảo luận của Chi bộ Xí nghiệp Chế biến và kinh doanh thực phẩm, Chi bộ Khối Công nghiệp II, Chi bộ Phòng Tổ chức nhân sự và Đoàn Thanh niên Công ty cho thấy song song việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Công ty luôn quan tâm lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng theo Nghị quyết số 04-NQ/TW BCH/TW khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2017; trong năm đã bồi dưỡng, kết nạp được 19 đảng viên mới, đạt vượt 126% kế hoạch Đảng ủy Tổng Công ty giao…

 

 

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT Thương Mại Sài Gòn phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã đạt được, năm 2017 cả hệ thống chính trị thích nghi nhanh trong cơ chế Công ty cổ phần và cho rằng đây cũng là bài học kinh nghiệm khi Công ty Mẹ triển khai cổ phần hóa doanh nghiệp. Nhiệm vụ năm 2018, đồng chí đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo Quy định 287-QĐ/TW của Ban Bí thư; đổi mới mạnh mẽ và kiên quyết về công tác tổ chức; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp đồng thời tăng cường tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai nghiêm túc đến tận đảng viên và người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 gắn với học tập 2 tác phẩm của Bác “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Sửa đổi lối làm việc”; tổ chức sơ kết 1 năm và tuyên dương các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Công ty.

 

 

Tại hội nghị, Đảng ủy Công ty đã khen thưởng 13 Chi bộ Trong sạch vững mạnh năm 2017; 3 chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên mới và 26 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

 

 

Khen thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 

Ngô Chiến Sỹ