9 tháng đầu năm 2018kinh tế thành phố duy trì tăng trưởng khá

 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,89%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn; thu ngân sách đạt 269.168 tỷ đồng, bằng 71,44% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 298.819 tỷ đồng, chiếm 33,1% GRDP; đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 5,47 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, đổi mới thể chế, cải tiến các quy trình được tập trung triển khai; phạm pháp hình sự giảm 7,93% so với cùng kỳ; hoạt động khoa học – công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, kêu gọi đầu tư được quan tâm; tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại; thực hiện tốt công tác chăm lo các đối tượng; kịp thời ổn định tình hình đối với hoạt động kích động biểu tình, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

 

Trong 3 tháng cuối năm 2018, Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp, các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội năm 2018; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách; hỗ trợ các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. 

 

Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có khởi sắc tích cực sau gần 3 năm triển khai nhưng cần thay đổi mạnh mẽ để hoàn thành vào năm 2020 như Nghị quyết Đảng bộ thành phố đã đề ra. Trong tháng 11 năm 2018, thành phố sơ kết đánh giá, đề ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện.

 

Về định hướng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức), đến cuối tháng 10 năm 2018, sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Khu đô thị sáng tạo, tổ chức cuộc thi ý tưởng quốc tế về quy hoạch đô thị sáng tạo, thuê đơn vị tư vấn quốc tế nghiên cứu đề xuất, đánh giá tác động về nguồn lực, thách thức để dự báo, phòng, chống rủi ro.

 

Để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đảng, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh tế của đảng, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế đảng của Đảng bộ thành phố, về trách nhiệm giám sát của Văn phòng Thành ủy và trách nhiệm của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy khi thông qua các quyết định về kinh tế đảng.

 

Thực hiện tốt thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố

 

Việc thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đạt một số kết quả tốt như: điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, đã khuyến khích các cơ sở sản xuất sử dụng nước sạch tiết kiệm hơn, tái sử dụng nước; trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực; các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên 10 ha được đẩy nhanh tiến độ. Trong tháng 10 năm 2018, Thành phố ban hành và triển khai quy trình, quy định thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và Đề án ủy quyền. 

 

Về thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong 3 quý năm 2018, đã xử lý 1.323 thông tin, kỷ luật 59 đảng viên từ mức khiển trách đến khai trừ, kỷ luật về chính quyền đối với 93 cán bộ, công chức từ mức khiển trách đến buộc thôi việc. Thành ủy yêu cầu các cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc để chỉ đạo xem xét, xử lý kịp thời, đúng qui trình, quy định các nguồn thông tin; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm vào 3 tháng cuối năm 2018.

 

Tập trung thực hiện các giải pháp chính

 

Nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 – 2020), Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp sẽ tập trung thực hiện các giải pháp chính sau:

 

– Phát huy trách nhiệm và sáng tạo của công chức, cán bộ, đảng viên; phát động thi đua cao điểm từ tháng 10 năm 2018 đến cuối tháng 01 năm 2019 “Mỗi đơn vị quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị – xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính góp phần giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”; thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2020.

 

– Tổ chức Diễn đàn Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến tháng 11 năm 2018); tổ chức đối thoại giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà khoa học hàng quý để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, làm rõ nội dung liên kết 3 bên ở từng lĩnh vực; tổ chức “Giải thưởng Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh”, hàng năm công bố giải thưởng vào tháng 11 và trao giải thưởng vào dịp lễ 30 tháng 4.

 

– Tập trung phân tích, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân người đứng đầu liên quan Chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát việc thực hiện các tiêu chí, tập trung triển khai quyết liệt trong quý IV năm 2018 và hai năm 2019, 2020. 

 

– Đẩy mạnh thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, tập trung hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện trong quý IV năm 2018.

 

– Triển khai Đề án Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học giai đoạn 2018-2020; chuẩn bị trình Hội đồng nhân dân thành phố “Phương án thí điểm áp dụng chính sách miễn giảm học phí cho tất cả học sinh bậc trung học cơ sở thuộc các trường công lập trên địa bàn thành phố” từ tháng 01 năm 2019; chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2019.

 

– Các sở, ngành thành phố tập trung thi đua cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước đúng quy định; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và chức năng tham mưu trong thực hiện 7 Chương trình đột phá; triển khai thực hiện hiệu quả Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

 

– Các quận huyện tập trungthi đua cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách; triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; triển khai mạnh mẽ Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; chăm lo Tết Nguyên đán 2019; triển khai hiệu quả Chương trình nông thôn mới, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

– Duy trì hệ thống phối hợp thông tin; tập trung đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

 

– Khẩn trương xây dựng, triển khai Quy trình đặc thù rút ngắn thời gian các khâu trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, Quy trình “Một cửa liên thông”, công bố trong tháng 12 năm 2018. Xây dựng Sổ tay đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh như một sản phẩm cải cách hành chính, phát hành vào quý I năm 2019.

 (Nguồn Trung tâm Thông tin Công tác Tư tưởng Thành phố)