Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV đã trao Quyết định số 447/QĐ-HĐTV-TCT ngày 19/9/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV về tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Satra, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

 

 

Sau khi nhận quyết định, ông Nguyễn Tuấn phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Hội đồng thành viên – Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã trao cho bản thân cơ hội để phát triển, đồng thời hứa sẽ nỗ lực hết mình, chung sức đồng lòng cùng Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ nhân viên, góp phần xây dựng Satra ngày càng phát triển bền vững.     

         

 

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Tuấn tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã chúc mừng, đồng thời tin tưởng với quá trình công tác trên 26 năm tại các sở ngành và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố, trên cương vị mới, ông Nguyễn Tuấn sẽ phát huy năng lực chuyên môn, trí tuệ và bản lĩnh chính trị, cùng với Ban Tổng Giám đốc xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, phát triển toàn diện, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Satra trong phương hướng tới

 

Sỹ Bình Phong.