Những ai nghi ngờ trong Đảng Cộng Sản Việt Nam đang có sự thanh trừng lẫn nhau cần tự hỏi ai thanh trừng ai? Phải chăng những người chân chính, liêm khiết, trong sạch và những người trót nhúng chàm đã nhận thấy sai lầm của mình đang tự giác gột rửa, đang thanh trừng những kẻ tham nhũng, suy thoái, tha hoá “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, những kẻ đang tìm cách cố thủ thành trì của nhóm lợi ích.

Chẳng lẽ việc phát hiện cán bộ, đảng viên suy thoái, tham nhũng, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước bị xử lý trong năm qua là kết quả của sự thanh trừng?

Người dân Việt Nam yêu nước không nghĩ có sự thanh trừng lẫn nhau trong Đảng. Họ nhận thức rõ ràng cuộc chiến chống “giặc nội xâm” thực sự đang là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Cuộc chiến giữa lòng dân với sự bất công xã hội. Giữa chính nghĩa và phi nghĩa. Giữa giá trị thật và giá trị giả. Giữa thiện và ác. Giữa đạo đức, đạo lý, pháp luật, lòng tin và những sai lệch, giả tạo…Cuộc chiến này có thể nhằm vào bất kỳ ai, nếu họ là những kẻ tham nhũng, suy thoái, nhằm vào những người lạm dụng quyền lực, lợi dụng danh nghĩa đảng viên, cán bộ của Đảng làm những việc sai lệch, hại nước, hại dân, hại Đảng, hại chế độ.

Cuộc chiến nhằm vào mục đích diệt trừ quan tham, loại bỏ sự suy thoái, tha hoá, hủ bại, quan liêu trong bộ máy nhà nước. Lập lại trật tự kỷ cương, phát huy đạo lý, củng cố “nguồn lực lòng tin”, đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết toàn dân, thoát khỏi nguy cơ mất chế độ, thoát khỏi bi kịch lịch sử của dân tộc, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đây thực sự là một cuộc chiến đầy tính nhân văn, ngăn chặn và đẩy lùi sự ác độc, tội lỗi để xây dựng một cuộc sống yên bình và hạnh phúc cho nhân dân. Không có chuyện thanh trừng lẫn nhau trong Đảng.

 


Những luận điệu xuyên tạc có nguồn gốc từ các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, những người không hiểu rõ nội tình, không có đủ thông tin, nhìn xã hội toàn ở những góc khuất, mảng tối.

Đa số người dân Việt Nam đủ bản lĩnh để phân biệt đâu là sự thật, đâu là giả, đâu là bị bóp méo, xuyên tạc. Thái độ đúng đắn nhất lúc này là hưởng ứng, đồng lòng diệt trừ tận gốc “giặc nội xâm”, bảo vệ thành quả cách mạng của bao thế hệ cha ông đã hy sinh, phấn đấu để có ngày nay và tận tụy cống hiến đưa đất nước phát triển bền vững. Chúng ta chiến đấu bằng đường lối, nguyên tắc, pháp luật, đạo lý, không cho phép nghi ngờ tính chính nghĩa của cuộc chiến chống “giặc nội xâm”.

 
Nguyễn Hòa Văn – Tạp Chí Xây Dựng Đảng