Các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên; Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng – Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy – Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty đồng chủ trì hội nghị. Có 120 đại biểu là cán bộ chủ chốt Tổng Công ty và cơ sở về tham dự.

         

Theo báo cáo đề dẫn do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy – Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty trình bày. Qua 03 năm triển khai chương trình phát triển nhân lực của Đảng ủy Tổng Công ty, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các cơ sở trực thuộc đã xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển nhân lực; thực hiện nhiều giải pháp, chính sách thu hút, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng; đến nay có 184 đồng chí được quy hoạch nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty quản lý giai đoạn 2020 – 2025, trong đó có 82 đồng chí nữ; đảm bảo được 3 nhóm độ tuổi và trình độ từ tốt nghiệp Đại học trở lên.

         

Tại hội nghị đã có 3 báo cáo tham luận và 6 ý kiến phát biểu thảo luận về công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm; về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ…

         

Phát biểu chỉ đạo và kết luận, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của hội nghị nhằm phát huy tối đa năng lực, sở trường công tác của từng cán bộ, của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời nghiên cứu, đề ra các giải pháp, lộ trình trong sắp xếp vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của Tổng Công ty và cơ sở phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn khi chuẩn bị triển khai Đề án tái cấu trúc của Tổng Công ty trong giai đoạn 2025 – 2030.

 

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị

 

Phương hướng tới đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị cấp ủy các cơ sở trực thuộc tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và người lao động; nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, phẩm chất đạo đức; Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động các phòng ban, doanh nghiệp được đào tạo đạt trình độ chuyên môn, tay nghề phù hợp với vị trí việc làm, trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm công việc được phân công…; đồng thời quán triệt tốt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ “Cất nhắc cán bộ không nên làm như “giã gạo”. Nghĩa là trước khi cất nhắc không xem xét kỹ. Khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ. Khi họ sai lầm thì đẩy xuống. Chờ lúc họ làm khá lại cất nhắc lên. Nếu cán bộ bị nhấc lên thả xuống ba lần như thế là hỏng cả đời.”

 

Sỹ Bình Phong