Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

cho Đại hội đại biểu Hội CCB TPHCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022. 

 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) TPHCM đã có những bước phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở… Đó là nhận định trong báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội CCB TPHCM. 

 

Phấn đấu 100% hội viên kiên định về chính trị, tư tưởng

 

Báo cáo chính trị cũng cho biết, trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội; giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ; vận động tập hợp, phát huy được vai trò của cựu quân nhân ở cơ sở; tham gia công tác đối ngoại nhân dân,..  đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Hội CCB là một tổ chức chính trị, xã hội có uy tín, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân TP tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

 

Bên cạnh đó, các phong trào, hoạt động của Hội CCB TP tiếp tục phát triển, nổi bật là phong trào “Toàn TP chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…Nhiều cán bộ hội viên CCB TP gương mẫu, tiêu biểu cho bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách và lối sống khiêm tốn, giản dị, chân thực, gần gũi, có sức thuyết phục được nhân tâm, luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Tỷ lệ hội viên được bầu vào cấp ủy, chính quyền, đoàn thể bình quân đạt từ 40% trở lên, có nơi trên 60%…

 

Tuy nhiên, đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội CCB TP vẫn còn hạn chế, khuyết điểm như chất lượng hoạt động của một số tổ chức hội, nhất là ở cơ sở còn thấp; vẫn còn một số hội viên chưa tích cực tham gia các hoạt động của hội và của địa phương, cơ quan, đơn vị; cá biệt còn có biểu hiện giảm sút lòng tin, suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống; có hội viên còn vi phạm kỷ luật và pháp luật; công tác phối hoạt động với chính quyền, Mặt trận và các cơ quan ban, ngành, đoàn thể một số nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao…

 

Trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB TP xác định các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh’ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; Phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; Phát triển trên 90% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; Phấn đấu 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; Phấn đấu tập hợp trên 70% cựu quân nhân có mặt tại địa phương vào sinh hoạt tại Câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở. Hàng năm trên 90% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 95% “hội viên gương mẫu” và trên 95% gia đình cựu chiến binh đạt “gia đình văn hóa”; Phấn đấu cuối năm 2018 cơ bản không còn hộ hội viên nghèo, giảm 80% hộ cận nghèo…

 

Lãnh đạo TP chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.Lãnh đạo TP chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

 

Tiếp tục bồi dưỡng thế hệ trẻ

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao và những thành tích xuất sắc của các cấp Hội CCB TP trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội CCB TP tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Hội CCB TP cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB làm kinh tế giỏi, góp phần tích cực không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân. Động viên CCB tham gia sản xuất, kinh doanh, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ CCB và những người gặp khó khăn vươn lên để sớm có cuộc sống ổn định, giảm nghèo nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, Hội cần làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể, các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Trung ương và TP phát động. Làm nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ TP, xây dựng khu dân cư an toàn – văn minh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào thực hiện mục tiêu đại hội đảng bộ TPHCM lần X đề ra là “Xây dựng TP có chất lượng sống tốt văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu cử.

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Hội CCB TP thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. “Mong các đồng chí coi đây là nhiệm vụ quan trọng của Hội, vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của CCB đối với thanh niên và thế hệ trẻ của TP” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị cần quan tâm chăm lo xây dựng Hội CCB các cấp TP luôn trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng trong giai đoạn mới của cách mạng. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cấp ủy Đảng của TP tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Kết luận 66 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn mới”; cần xây dựng mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp hội cựu chiến binh, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Dịp này, Bí thư Thành ủy TPHCM tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại hội đại biểu Hội CCB TPHCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành Hội CCB TP nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 41 đồng chí. Tại phiên họp Ban chấp hành lần 1, 13 đồng chí đã được bầu ra tham gia Ban Thường vụ; đồng chí Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội CCB TP lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017 tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB TP lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022. Ngoài ra, Đại hội cũng đã bầu 10 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự bị đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần thứ 6 nhiệm kỳ 2017-2022.