Đến dự, có đồng chí Phạm Đức Sơn, Trưởng phòng Tổng hợp và đồng chí Võ Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Hành chính – Lưu trữ Văn phòng Thành ủy; đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Satra; đồng chí Lương Quốc Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Tp Hồ Chí Minh (HFIC).

 

 

Cụm thi đua 2 – Văn phòng Thành ủy có 08 Văn phòng cấp ủy: Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Bến Thành và Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cụm thi đua 2 Văn phòng Thành ủy đã tập trung tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; đồng thời bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; đặc biệt là tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đơn vị trong Cụm không ngừng nâng cao trình độ ứng dụng thông tin, thực hiện nghiêm túc công tác văn thư lưu trữ, đảm bảo công tác quản lý tài chính đảng, phối hợp với các ban đảng ủy thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Sơn – Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy đã chia sẻ kinh nghiệm về các giải pháp nâng cao công tác tham mưu tổng hợp của văn phòng cấp ủy. Đồng thời đề nghị đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy Cụm thi đua 2 tiếp tục phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc”.

 

Hội nghị đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Việc tổ chức triển khai Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 29/12/2022 của Thành ủy về tăng cường công tác văn thư, lưu trữ” và việc lập hồ sơ công việc tại Văn phòng cấp ủy. Theo báo cáo đề dẫn, qua hơn 6 tháng thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, từ thực tiễn của các Văn phòng đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc cụm thi đua 2 cho thấy: công tác văn thư lưu trữ của các cơ sở Đảng nhìn chung đã có những chuyển biến tích cực, hầu hết các đơn vị đều ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ, tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào văn thư lưu trữ…

 

 

Đồng chí Võ Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Hành chính Lưu trữ Văn phòng Thành ủy nhận định: đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy có vị trí rất quan trọng, phục vụ tốt  cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại từng doanh nghiệp, cho nên đề nghị cấp ủy các cơ sở quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy trung thực, tận tâm, trách nhiệm; quan tâm chỉ đạo nghiệp vụ lập hồ sơ công việc, tập hợp hồ sơ lưu trữ, phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, thống kê và bảo quản hồ sơ,…

         

 

Các đơn vị trong Cụm Thi đua 2 đã cùng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và các giải pháp, cách làm hay trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy, như: soạn thảo biên bản, xử lý công văn đi đến và lưu trữ, số hóa hồ sơ…

         

 

Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT Thương Mại Sài Gòn, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Satra Trương Văn Rón và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy HFIC Lương Quốc Chiến cùng phát biểu tại hội nghị về thực trạng hoạt động của Văn phòng cấp ủy đơn vị khi giải quyết các sự vụ, sự việc phát sinh thường xuyên của công tác Văn phòng cấp ủy. Đồng thời nhận định các đơn vị văn phòng các cấp ủy Cụm Thi đua 2 trong 6 tháng đầu năm đã cố gắng, phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy; hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả, chất lượng tham mưu tổng hợp có nhiều tiến bộ, nhất là trong việc giúp Đảng ủy điều hành, phân công, tổ chức triển khai các nhiệm vụ; công tác biên tập thông tin tổng hợp được duy trì thường xuyên; đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động văn phòng cấp uỷ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; đặc biệt đã gắn kết chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị thực hiện tốt và đồng bộ công tác tham mưu cho cấp ủy…

 

Thùy Linh