Ngày 28/12, Công Đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đã tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò, năng lực Ủy ban kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính công đoàn” và hướng dẫn thực hiện công tác quyết toán thu, chi, sử dụng tài chính công đoàn năm 2023.

Hôi nghị có sự tham dự của Đồng chí Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên – Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công Đoàn Tổng Công ty và gần 200 cán bộ Công Đoàn cơ sở trực thuộc Công Đoàn Tổng Công ty. 

Hình 1: Đồng chí Phùng Đình Dũng – Chủ tịch Công đoàn  và đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Satra đồng chủ trì Tọa đàm.

Trong chương trình tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Satra đã báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn”. Sau khi trao đổi các nội dung về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, đã có 16 ý kiến trao đổi về thực trạng và các giải phảp phát huy vai trò, năng lực Ủy ban kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính công đoàn.

Toàn cảnh Hội nghị tọa đàm

Đồng chí Nguyễn Huỳnh Phương Thảo – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Transimex phát biểu tại tọa đàm

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Satra cũng đã tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác quyết toán thu, chi, sử dụng tài chính công đoàn năm 2023 nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời trong công tác xây dựng dự toán và sử dụng tài chính công đoàn năm 2024, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2023; đồng thời cũng giúp cho các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn nắm rõ để phục vụ cho công tác của Ủy ban Kiểm tra trong việc kiểm tra, giám sát việc thu, chi tài chính công đoàn.

Văn phòng Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn