Theo đó, cơ chế đặc thù mà Chính phủ đề xuất gồm bốn nhóm vấn đề. 

 

 

Chính phủ đề xuất bốn nhóm cơ chế đặc thù cho TP HCM. Ảnh: Phạm Cát Bình

 

1. Về quản lý quy hoạch đô thị và đất đai. Chính phủ đề xuất thí điểm phân cấp cho HĐND TP Hồ Chí Minh:

 

– Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của TP đã được cấp có thẩm quyền quyết định, trừ quy hoạch về quốc phòng an ninh và quy hoạch về bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa quốc gia. 

 

– Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên, nhưng phải đảm bảo diện tích đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất; thí điểm phân cấp cho UBND TP HCM quyết định việc điều chỉnh quy hoạch khu công nghệ cao, các khu chức năng đặc thù khác cấp quốc gia trên địa bàn…

 

2. Về quản lý đầu tư. Chính phủ đề xuất thí điểm phân cấp cho HĐND TPHCM :

– Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của thành phố theo quy định của Luật đầu tư công, trừ một số loại dự án di tích quốc gia đặc biệt, quốc phòng an ninh…;  

– Quyết định hình thức và phương án chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đối tác công tư (PPP) trong trường hợp xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định của Luật đấu thầu.

3. Về tài chính – ngân sách nhà nước. Chính phủ đề xuất giao HĐND TP HCM báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn, và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất:

– Thí điểm xây dựng và thực hiện chính sách thuế tài sản;

– Thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất so với quy định của các sắc thuế hiện hành, trên cơ sở bảo đảm phù hợp với trình độ và yêu cầu phát triển của thành phố, có lộ trình, bước đi phù hợp, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi…

– Thí điểm nội dung khác về phí, lệ phí chưa có trong danh mục Luật phí, lệ phí quy định; tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí so với mức thu trong danh mục Luật phí, lệ phí quy định.

4. Về cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP HCM quản lý.

– Chủ tịch UBND TP HCM được ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trong phạm vi quyền hạn của Chủ tịch thành phố.

– HĐND TP HCM quyết định chi trả mức thu nhập bình quân tăng thêm cho người lao động thuộc thành phố quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách của thành phố…

MINH HỌA NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cơ chế đặc thù thí điểm cho TP HCM có gì mới?

Theo vnExpress