Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 44/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt, kịp thời và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành với tinh thần “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh”.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I đạt nhiều kết quả quan trọng

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý I tiếp tục phục hồi tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ, tạo đà phấn đ