Đến dự, có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty; đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Trưởng các Ban Đảng, đoàn thể, Giám đốc các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty. 

         

Tại buổi lễ, đồng chí Đinh Phước Thiện, Phó Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty đã công bố Quyết định số 127/QĐHĐTV-TCT bổ nhiệm đồng chí Phạm Thi Vân, Đảng ủy viên – Trưởng Ban Quản lý hệ thống bán lẻ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 28/3/2022.

         

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thi Vân cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy – HĐTV – Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động Satra đã tin tưởng, ủng hộ và giao trọng trách mới là Phó Tổng Giám đốc; với nhiệm vụ được phân công, đồng chí đã trình bày chương trình hành động của mình sẽ ra sức đoàn kết, cùng Ban Điều hành Satra theo dõi, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị bán lẻ; đề xuất mở rộng mạng lưới gắn với lộ trình thực hiện tái cơ cấu hệ thống bán lẻ, ưu tiên phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi với quy mô nhỏ, kinh phí đầu tư thấp, độ phủ cao, thời gian hoàn vốn ngắn; quan tâm chăm lo quyền lợi và thu nhập cho người lao động…

         

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Satra Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng đồng chí Phạm Thi Vân; đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của đồng chí trên các vị trí công tác trước đây, nhất là hoạt động của hệ thống bán lẻ Satra trong thời gian bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư trong năm 2021 và mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm đối với hoạt động hệ thống bán lẻ Tổng Công ty, góp phần cùng Ban Điều hành thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành Tổng công ty hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được Ủy ban Nhân dân Thành phố giao. Đồng chí đề nghị lãnh đạo Tổng công ty, cán bộ các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Phạm Thi Vân hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới; đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Đảng ủy và Phòng Nhân sự nghiên cứu, tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Điều hành Tổng Công ty rà soát các tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ đã được phê duyệt quy hoạch, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động để đáp ứng nhu cầu cán bộ của Tổng Công ty khi tiến hành bổ nhiệm.

         

Được biết, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Satra, sau quá trình phấn đấu và nổ lực học tập, ngày 29/3/2022 đồng chí Phạm Thi Vân đã bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh với đề tài Chiến lược kinh doanh ngành bán lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025.

Sỹ Bình Phong