– Tên gọi đầy đủ bằng Tiếng Việt : Tổng Công ty Thương mại Sài gòn
 
– Tên giao dịch quốc tế  : SAIGON TRADING GROUP
 
– Tên viết tắt   : SATRA
 
– Trụ sở tại số 275B Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 
– Loại hình doanh nghiệp : Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 
– Vốn điều lệ  : 3.600.000.000.000 đồng (ba ngàn sáu trăm tỷ đồng)
 
– Chủ sở hữu   : Ủy ban nhân dân Thành phố
 
 
Cũng theo Quyết định này, Tổng Công ty Thương mại Sài gòn là pháp nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tổ chức hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập. Tổng Giám đốc Tổng Công ty là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty. Tổng Công ty có 09 đơn vị trực thuộc (gồm 08 Chi nhánh và 01 Văn phòng đại diện), 16 Công ty con (gồm 01 doanh nghiệp Nhà nước đang tiến hành chuyển đổi, 04 Công ty TNHH một thành viên, 02 Công ty TNHH hai thành viên trở lên và 09 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước trên 50%) và 53 Công ty liên kết (gồm 29 Công ty cổ phần có vốn Nhà nước dưới 50%, 05 Công ty TNHH hai thành viên trở lên, 01 Công ty liên doanh nước ngoài và 18 đơn vị mà Tổng Công ty là nhà đầu tư chiến lược hoặc thành viên sáng lập).
 
Một chặng đường mới trong lịch sử xây dựng và phát triển của thương hiệu SATRA đã chính thức bắt đầu!
 
 
(Minh Hùng-phòng HTCH, 20-10-2010)