Sáng 16/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phiên mở rộng được trang trọng diễn ra với sự tham dự của 95 đồng là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và cán bộ chủ chốt toàn Tổng Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự, có đồng chí Phạm Đức Sơn, Trưởng Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp Văn phòng Thành ủy; đồng chí Tô Thị Thủy, Phó trưởng phòng Dân vận của Hệ thống chính trị, Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty chủ trì hội nghị.

Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Satra trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024

Theo báo cáo do đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày tại hội nghị. Trong quý I năm 2024, Đảng ủy đã lãnh đạo Ban Điều hành doanh nghiệp tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt thực hiện tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường Thành phố trong dịp Tết Nguyên Đán 2024; quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty đúng các quy định của pháp luật và đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhiều lĩnh vực đạt kết quả cao: tổng doanh thu đạt 13.859 tỷ đồng, vượt 13,9% so với cùng kỳ và đạt 23,7% so với kế hoạch năm; trong đó Công ty Mẹ doanh thu 2.781 tỷ đồng, vượt 88,7% so với cùng kỳ và đã đạt 25,29% kế hoạch năm.

Đ/c Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy -Tổng Giám đốc Satra định hướng một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 2 năm 2024

Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả cao; lãnh đạo tổ chức nghiêm túc các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân, các lớp học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2024; tổ chức cho cán bộ chủ chốt Tổng Công ty về nguồn và sinh hoạt chuyên đề tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Côn Đảo; quan tâm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động; qua đó, kịp thời định hướng dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc phức tạp…

Đ/c Đỗ Thị Dậu, Đảng ủy viên – Trưởng Ban Quản lý Hệ thống bán lẻ Satra phát biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị đã có 9 ý kiến thảo luận với 21 nội dung về các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ bình ổn thị trường; về quản lý, điều hành, quản trị rủi ro; về hoạt động của Người đại diện vốn; về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ…

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa,  Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Satra phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên đề nghị các đồng chí Đảng ủy viên và cấp ủy các cơ sở trực thuộc với vai trò nhiệm vụ của mình phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố tham mưu Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai các công trình trọng điểm, các dự án của Tổng Công ty và thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng Công ty; rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các đơn vị phụ thuộc, công ty con trong triển khai thực hiện các công trình, dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận năm 2024; đẩy mạnh thực hiện 5 chương trình trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thực hiện tốt việc học tập, tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết, kết luận và các văn bản của Trung ương, Thành ủy; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua dân vận khéo; triển khai tốt công tác chuẩn bị đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 – 2030…

Sỹ Bình Phong