Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Satra Group đã có nhiều cá nhân, tập thể có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm, mang lại lợi ích cho DN. Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT Thương mại Sài gòn Trần Văn Thuận (trái) tuyên dương các cá nhân, tập thể có nhiều sáng kiến trong lao động
 
Tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ
 
Theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được cấp ủy các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ TCT Thương mại Sài gòn vận dụng đưa vào thực tiễn trong chương trình hành động của đơn vị, với những cách làm cụ thể trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của từng DN, tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ đảng viên và người lao động tại DN làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ về đức tính cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư…
 
Đặc biệt, từ đầu năm 2009 đến nay, toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ tại các doanh nghiệp (DN) trong Satra Group đã cụ thể hoá việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng thời thiết thực kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ với các hoạt động cụ thể, thiết thực: Vận động ủng hộ các chương trình từ thiện xã hội như đi thăm, tặng quà, trợ cấp cho công nhân lao động bị bệnh nan y, có hoàn cảnh khó khăn, xét cấp học bổng cho con em công nhân lao động khó khăn… với tổng số tiền là 1,953 tỷ đồng. Tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, quản lý tốt”, phong trào “Phụ nữ giỏi việc nước – đảm việc nhà”, phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong CNVC-LĐ; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý và thực hành tiết kiệm… Kết quả, đã có 24 giải pháp về tiết kiệm và 8 ý tưởng mới phục vụ cho công tác quản lý hoặc sản xuất kinh doanh của các DN đã được công nhận.
 
 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT Thương mại Sài gòn Trần Văn Thuận phát biểu tại hội nghị
 
  Trong tháng 6-2009, Satra Group tổ chức Hội thi – Hội diễn chủ đề “Công đoàn Việt Nam 80 năm – một chặng đường lịch sử” và “Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã thu hút 9.338 bài viết của CNVC-LĐ từ các đơn vị hưởng ứng tham gia.
 
Kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ
 
Có thể khẳng định, việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ TCT Thương mại Sài gòn đã tạo được sự chuyển biến qua từng năm: Từ học tập để nâng cao nhận thức về tư tưởng và tấm gương đạo đức Bác Hồ (năm 2007), chuyển sang làm theo, thể hiện ở các nội dung cần, kiệm trong cải tiến lối làm việc, trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị (năm 2008), đến nâng cao ý thức trách nhiệm, vì sự vững mạnh và phát triển của đơn vị – căn cứ trên tình hình thực tế của các doanh nghiệp trong Satra Group (năm 2009).
 
Qua thực hiện Cuộc vận động đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân ở cơ sở trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại nguồn lợi hàng trăm triệu đồng cho DN qua các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đã có những điển hình tiêu biểu là những công nhân sản xuất, từ trăn trở với hiệu quả công việc của mình, đã tích cực đề ra những cải tiến, sáng kiến nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian trong công đoạn sản xuất của mình.
 
 
Tặng quà hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong Satra Group.
 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng bộ TCT Thương mại Sài gòn tiếp tục gắn việc thực hiện Di chúc Bác Hồ, gắn thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVC-LĐ, đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu và trở thành nội dung quan trọng trong tất cả các DN của Satra Group. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ chính trị của TCT. Tiếp tục đề cao những tấm gương cụ thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
 
Để tiếp tục thực hiện tốt hơn Cuộc vận động trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Thuận cho rằng toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ của toàn Satra Group quyết tâm kết hợp chặt chẽ giữa việc “học tập” và “làm theo”, tích cực tự giác làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ từ những công việc cụ thể hàng ngày của mỗi người. Kết hợp học đi đôi với hành, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, tránh bệnh hình thức như lời Bác Hồ đã căn dặn.
 
(Thiên Linh – website Thành Ủy,11-9-2009)