Theo đó, hệ nhận diện Satramart – Siêu thị TAX mới ra đời là sự kết hợp giữa hệ nhận diện của công ty mẹ SATRA và Chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods. Siêu thị TAX là đơn vị đầu tiên áp dụng hệ nhận diện mới này. 

Với diện tích kinh doanh gần 1.000m2, khoảng hơn 20.000 chủng loại sản phẩm, siêu thị Tax có danh mục hàng hóa phong phú, tập trung chủ yếu các mặt hàng thiết yếu và các nhóm hàng bình ổn. Ngoài ra, siêu thị TAX vẫn tiếp tục giữ được những mặt hàng đặc trưng, giúp giới thiệu đến du khách nước ngoài nhiều mặt hàng Việt truyền thống, thể hiện một hình ảnh thân thiện, gần gũi hơn của người Sài Gòn nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung