Khi các chợ đầu mối và chợ truyền thống tạm ngừng hoạt động, các Trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ Satra đã tăng cường nhân viên phục vụ từ 07 giờ đến 23 giờ mỗi ngày, dự trữ và cung ứng hàng hóa cho khách hàng đến mua sắm và phục vụ người dân trong các khu cách ly trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg với số lượng hàng hóa thiết yếu tăng gấp 5 lần/ngày, giá cả ổn định, phục vụ cho gần 100 ngàn lượt khách/ ngày; Xí nghiệp rau, củ, quả thuộc Satra chỉ với số lượng gần 100 công nhân trước đây mỗi ngày chế biến và cung ứng từ 18 đến 20 tấn cho hệ thống bán lẻ thì nay phải cung ứng đến gần 150 tấn/ngày, mỗi người làm việc từ 19 đến 20 giờ mới đáp ứng được công việc; Công ty Vissan đã tăng cường lực lượng, đẩy mạnh sản xuất, trước đây cung ứng cho thị trường mỗi ngày từ 45 tấn thực phẩm tươi sống, 80 tấn thực phẩm chế biến thì nay có ngày cung ứng đến gần 120 tấn thực phẩm tươi sống và trên 120 tấn thực phẩm chế biến… cho thấy áp lực công việc rất cao nhưng đồng thời phải thực hiện nghiêm 5K nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động và khách hàng.

 

        

Trong bối cảnh khó khăn trước dịch bệnh và điều kiện cơ sở vật chất, nhưng để thực hiện được mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ và góp phần ổn định đời sống của người dân Thành phố, các đơn vị sản xuất thuộc Satra đã động viên và huy động được công nhân vừa sản xuất, vừa cách ly tại chỗ theo phương châm “3 tại chỗ”: sản xuất tại chỗ – ăn tại chỗ – nghỉ ngơi tại chỗ, như: Công ty Vissan 1.700 công nhân, Công ty Cofidec 737 công nhân, Công ty Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre 700 công nhân, Công ty APT 60 công nhân…

 

        

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể Tổng Công ty về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đã lưu ý ưu tiên hàng đầu là tập trung phòng chống dịch hiệu quả, bảo đảm an toàn cho người lao động, an toàn cho toàn hệ thống Satra trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn; hơn lúc nào hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động toàn Satra ra sức đoàn kết, đồng lòng, chia sẻ khó khăn, thực hiện tốt các giải pháp mà lãnh đạo Tổng Công ty đã đề ra nhằm thích nghi với cuộc sống và tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện an toàn; đồng thời Công đoàn và Đoàn Thanh niên triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thành lập các Đội tình nguyện sẵn sàng tham gia hỗ trợ các đơn vị bán lẻ phục vụ người dân khi có yêu cầu, quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

 

Ngô Bình Phong