Tiếp tục khẳng định là một trong những doanh nghiệp chủ lực

 

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những doanh nghiệp chủ lực, có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế Thành phố, kiềm chế lạm phát, ổn định chỉ số giá tiêu dùng, đảm bảo vai trò bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Đảng bộ đã đề ra nhiều giải pháp đạt hiệu quả tích cực để phát triển mạnh hệ thống bán lẻ và các dự án nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Tổng Công ty; tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ văn minh, tiện lợi, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, các thương hiệu Satramart, Satrafoods… ngày càng được người tiêu dùng thành phố tín nhiệm cao.

 

Đ/c Lê Minh Trang, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

 

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đều tăng trưởng theo kế hoạch. Cùng với việc tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty mẹ, Đảng ủy đã lãnh đạo công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tại các đơn vị thành viên Tổng Công ty được triển khai quyết liệt và hiệu quả; tạo một luồng sinh khí mới, khí thế mới trong toàn bộ mọi hoạt động của Tổng Công ty; từng bước đầu tư hệ thống trang thiết bị, phầm mềm ứng dụng công nghệ thông tin đem lại hiệu quả cao và thực hiện được kế hoạch, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Cụ thể, tổng doanh thu toàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn ước đạt 426.450,7 tỷ đồng, tăng gấp 1,74 lần so với nhiệm kỳ trước, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,73%/năm; tổng lợi nhuận ước đạt 76.873 tỷ đồng, tăng hơn 1,62 lần so với nhiệm kỳ trước, mức tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 10,18%/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 786 triệu USD, tăng gấp 1,44 lần so với nhiệm kỳ trước, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,62%/năm; tổng nộp ngân sách trong nhiệm kỳ ước đạt 97.474,6 tỷ đồng tăng gấp 1,8 lần so với nhiệm kỳ trước. Công ty mẹ, công ty con và các công ty liên kết đều đạt mức tăng trưởng khá tốt.

 

Trong nhiệm kỳ, vốn chủ sở hữu toàn Tổng Công ty từ 18.039 tỷ đồng (năm 2015) tăng lên 31.864 tỷ đồng (trong đó, vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ từ 8.745 tỷ đồng tăng lên 14.000 tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng bình quân vốn góp của chủ sở hữu giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 là 12,05%/ năm.

 

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã tích cực triển khai và thực hiện nghiêm Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên, kết nạp đảng viên mới vượt khá cao chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội (đã kết nạp 400 đảng viên mới, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới toàn nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 250 đồng chí), trong đó có 39% đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên thanh niên.

 

Phải đề ra những chiến lược sản xuất, kinh doanh mới

 

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025: Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp; phát huy dân chủ, kỷ cương, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; nâng cao hiệu quả khai thác và đầu tư mới hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ cho việc phát triển theo chiều sâu các ngành nghề kinh doanh chính gồm thương mại – dịch vụ, sản xuất – chế biến, xuất nhập khẩu; thực hiện tốt lộ trình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước theo chỉ đạo của chủ sở hữu; nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu Satra và các doanh nghiệp thành viên ở trong nước và quốc tế; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đưa Tổng Công ty phát triển nhanh, bền vững.

 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Satra nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Satra phấn đấu trong nhiệm kỳ: Tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế bình quân 5% – 8,5%/ năm. Đến cuối năm 2025 có 5 siêu thị Satramart; 4 Trung tâm thương mại Centre Mall; tùy vào tình hình thị trường sẽ duy trì từ 150-250 cửa hàng mang thương hiệu Satra. Phát triển 250 đảng viên mới, trong đó có 30% là đảng viên trẻ…

 

Đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại Hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM yêu cầu Satra tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh, mở rộng thị trường, góp phần phát triển nhanh dịch vụ, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của TPHCM. Phấn đấu đến năm 2030, Tổng Công ty trở thành một trong các doanh nghiệp chủ lực hàng đầu của TPHCM và là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đủ sức chi phối thị trường bán lẻ Thành phố, tiến đến thị trường khu vực phía Nam và cả nước, góp phần tích cực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố. Sớm hoàn thành tốt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được thành phố phê duyệt, trong đó có việc thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ. Quán triệt rõ mục tiêu của cổ phần hóa doanh nghiệp là nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo khả năng thu hút vốn, kỹ thuật, công nghệ mới, thúc đẩy hoàn thiện thị trường vốn, quan trọng hơn hết là tạo điều kiện cho người lao động có cổ phần và trở thành người chủ thật sự của doanh nghiệp; góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức quản lý, tạo động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nâng cao thu nhập người lao động.

 

Quan tâm xây dựng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty và các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đây chính là nhiệm vụ then chốt đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; đặc biệt là trong điều kiện chuyển đổi mô hình hoạt động sang loại hình công ty cổ phần.

 

“Trước tình hình dịch Covid-19, tự bản thân mỗi doanh nghiệp trong toàn Satra cần phải đề ra những chiến lược sản xuất, kinh doanh mới, để trụ vững trong giai đoạn khó khăn hiện nay cũng như có thể sớm phục hồi, tăng trưởng sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh kết thúc. Đồng thời, cần tận dụng tốt cơ hội của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã và sắp thực thi để gia tăng xuất khẩu, nhằm bù đắp thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19” – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chỉ rõ.

 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Bài Mai Trần, ảnh Bình Minh