Theo đó, từ ngày 23/8 đến hết ngày 6/9 Satra tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của hệ thống bán lẻ tại các Siêu thị, Trung tâm Thương mại và 112 cửa hàng với phương thức mới.

 

 

Đối với các Siêu thị, Trung tâm Thương mại và các cửa hàng tại các quận, huyện thuộc “Vùng đỏ” thực hiện kinh doanh “3 tại chỗ”, đồng thời kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đảm bảo phương thức phân phối hàng hóa, thực phẩm thiết yếu phù hợp đến người dân như “đi chợ hộ” của Tổ Covid-19 cộng đồng, có thể chủ động áp dụng phương thức bán hàng thiết yếu đặt trước hoặc chuẩn bị sẵn dưới dạng "combo" hay đơn hàng tập thể nhằm giúp cho người dân yên tâm cùng cộng đồng thực hiện giản cách xã hội.

 

        

Đối với các đơn vị sản xuất như Công ty Cổ phần Vissan, Công ty Cofidec, Công ty APT, Cổ phần Thực phẩm CJ Cầu Tre…động viên ngưởi lao động tiếp tục duy trì sản xuất “3 tại chỗ”, nâng cao công suất sản xuất, chế biến thực phẩm và tăng cường khả năng dự trữ để góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân Thành phố.

 

Ngoài ra, Satra cũng đã chuẩn bị tại Kho Bình Điền 1.000m2 và Kho lạnh Satra với sức chứa 1.000 tấn cùng 2 Nhà lồng D và F của Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền, phục vụ cho việc dự trữ và tập kết lương thực thực phẩm của Ban Chỉ đạo Thành phố để chăm lo và hỗ trợ người dân.

        

Ngô Phạm Huỳnh