Đến tham dự, có ông Trương Văn Rón, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Thành viên Chuyên trách HĐTV Tổng Công ty; đồng chí Văn Ngọc Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty cùng hơn 200 đồng chí là cấp ủy, Ban điều hành các doanh nghiệp, cán bộ các đoàn thể của Tổng Công ty và cơ sở.

 

 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Hổ, Phó Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố đã triển khai và giúp cho các đại biểu dự hội nghị nhận biết được những điểm mới nổi bật của Nghị định số 149 chính là sự cụ thể hóa các nguyên tắc thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thể hiện sự bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện dân chủ, buộc các chủ thế phải tuân thủ 03 nguyên tắc cơ bản: Một là, thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch; Hai là, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động; Ba là, thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

 

Việc quán triệt, triển khai Nghị định 149 của Chính phủ là cơ sở quan trọng để đội ngũ cán bộ công đoàn Tổng Công ty và cơ sở phối hợp với lãnh đạo và Ban Điều hành doanh nghiệp các đơn vị thành viên, doanh nghiệp phụ thuộc xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, đoàn kết; là động lực thúc đẩy người lao động sáng tạo, cống hiến hết mình và gắn bó với doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại từng doanh nghiệp toàn Tổng Công ty.​

 

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Hổ đã triển khai 16 điểm mới của Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8 của Quốc Hội khóa XIV về đối tượng điều chỉnh, tuổi nghỉ hưu, tiền lương, giờ làm thêm, cơ chế thương lượng tập thể, bình đẳng giới, tổ chức của người lao động tại cơ sở…; Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai một số nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hoạt động đoàn thể từ nay đến Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020.

 

 

Đ/c Ngô Thịnh Hưng, Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền;

 

 

Đ/c Đặng Văn Hưng trình bày kế hoạch số 1773-KH/TU ngày 12/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty về tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

 

 

Đ/c Phùng Đình Dũng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty triển khai thông báo liên tịch của Ban Tổng Giám đốc và Công Đoàn Tổng Công ty về hướng dẫn tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020;

 

Ngô Chiến Sỹ