Tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 11, đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; tập trung phân tích sâu các nội dung trọng tâm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, nghĩa tình của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố.

         

 

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã phát biểu chỉ đạo các cơ sở đảng và đảng viên toàn Tổng Công ty trong tháng 03/2023 tập trung hoàn thành việc tổ chức học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại toàn Đảng bộ; giúp cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung các Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời tăng cường đấu tranh chống các các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận cáo trong cán bộ, đảng viên và Người lao động thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

         

 

Trước đó, vào sáng 24/03, Đảng ủy Tổng Công ty cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị cho đảng viên Đảng bộ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), do báo cáo viên là Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, Giảng viên chính Trường Đại học An ninh Nhân dân triển khai, có 246 đồng chí tham dự;

         

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tính đến nay đã có 963/963 cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã hoàn thành việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu khóa XIII và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Sỹ Bình – Phong Linh