tại Hội trường lầu 12 Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn,  Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị sơkết, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, kết hợp tổ chức trao huy hiệu Đảng cho 5 đồng chí có 30 năm tuổi Đảng với sự chủ trì của đồng chí Lê Minh Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

          Đến tham dự có Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương,đồng chí Dương Thị Liên Chi, Trưởng Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty cùng 150 cán bộ chủ chốt của toàn Tổng Công ty; và đặc biệt là sự tham dự của 20 gương tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu của Đảng bộ Tổng Công ty trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

          Tính  đến ngày 30/11/2016, 36/36 cơ sở Đảng và Ban Thường vụ 3 đoàn thể chính trị Tổng Công ty đều đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện toàn khóa đến đảng viên và đoàn viên, hội viên, người lao động trong Tổng Công ty. Đảng ủy đã tổ chức được 2 đợt nghebáo cáo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 1.400 cán bộ, đảng viên, Ban chấp hành 3 đoàn thể, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên với Báo cáo viên là Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Riêng Ban Tuyên giáo đã phối hợp cùng với Công đoàn Tổng Công ty tổ chức báo cáo chuyên đề cho trên 3.000 người lao động tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

 

  

 

          Qua một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều cán bộ, đảng viên Satra đã thể hiện sự gương mẫu trong thực hiện đường lối, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty; thực hiện nghiêm và đầy đủ qui định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm của Ban chấp hành Trung ương. Lãnh đạo Tổng Công ty và các cấp ủy Đảng cơ sở thường xuyên chủ động đối thoại với người lao động cơ sở, tập trung giải quyết những quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động. Cán bộ, đảng viên các doanh nghiệp của Tổng Công ty thể hiện được sự tận tụy, sâu sát, nắm vững nội dung, sáng tạo tìm tòi phương pháp để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả nhất, lãnh đạo đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

          Tại hội nghị, Đảng ủy tổ chức biểu dương, khen thưởng 20 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 – 2017.

          Trong phần tiếp theo của Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo giới thiệu 2 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.Giáo sư đã phân tích sâu sắc những vấn đề trọng tâm của tác phẩm giúp cho cán bộ, đảng viên Satra thấy được giá trị to lớn của 2 tác phẩm; từ đó mỗi cá nhân sẽ suy nghĩ, soi vào bản thân mình, vị trí mình đang công tác, làm việc để sửa đổi lối làm việc được tốt hơn.

          Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cảm ơn Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã dành thời gian đến Tổng Công ty tham dự hội nghị và truyền đạt 2 tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng yêu cầu sau buổi học tập chuyên đề này, các cấp ủy cơ sở và 3 đoàn thể chính trị bám sát Kế hoạch 385-KH/ĐU và 640-KH/ĐU của Đảng ủy, bổ sung kế hoạch, chương trình công tác của cấp mình.

Các chuyên đề sinh hoạt chi bộ, trong từng quý gồm: Quý II “Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị trong nội bộ”; Quý III: “Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong nội bộ”, Quý IV:  “Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Về hình thức, có thể tổ chức thảo luận, tọa đàm, liên hệ và vận dụng sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ qua hai tác phẩm nêu trên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong tổ chức sinh hoạt Đảng, trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thực hiện chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh.

Ngô Chiến Sĩ