Đến dự, có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Tư lệnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân khu vực Vũng Tàu; đồng chí Đỗ Đại Thắng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các phòng, khoa của trường; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó trưởng Phòng Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể Satra.

 

 

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân đã thông tin đến các đại biểu về tình hình biển Đông trong thời gian gần đây; quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giải quyết tranh chấp trên biển; đồng chí Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Vùng 2 Hải quân và kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021 của 3 đơn vị và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 

 

Theo báo cáo sơ kết của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cùng với kết quả chương trình "Satra vì biển đảo quê hương" năm 2021, công tác tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và người lao động Satra có gặp khó khăn nhất định do ảnh hưởng dịch Covid-19; tuy nhiên, từ việc phối hợp tốt với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, trong năm Satra đã được Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân triển khai thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam cho 100 cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên của Tổng Công ty và cơ sở; trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên Tổng Công ty tuyên truyền lại cho người lao động toàn Tổng Công ty;  đồng thời, trong năm 2021 Ban Chỉ đạo Chương trình "Satra vì biển đảo quê hương" đã vận động kinh phí trong người lao động chăm lo cho bộ đội Vùng 2, Vùng 3, Vùng 4 và Vùng 5 Hải quân trong dịp Tết Nguyên đán 2021 với tổng kinh phí 800 triệu đồng.

 

 

Hội nghị đã trang trọng tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp công tác giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn và Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 và tổ chức tặng quà lưu niệm giữa 3 đơn vị.

         

 

Theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Satra, năm 2022 Tổng Công ty tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động Chương trình "Satra vì biển đảo quê hương" nhằm giúp người lao động toàn Satra thể hiện trách nhiệm, cùng nhau góp sức ủng hộ Quỹ “Satra vì biển đảo quê hương” để chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng đang làm nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và nhân dân vùng biên giới, hải đảo; đồng thời đây chính là cách tuyên truyền thiết thực để bồi dưỡng lòng yêu nước, phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, nâng cao nhận thức và hành động của 17.000 người lao động Satra trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trên đất liền, các hải đảo, vùng biển Việt Nam. 

 

Sỹ Bình Phong