Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cần Giờ, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra Lâm Quốc Thanh ghi nhận và đánh giá cao nhiệm vụ lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2020 – 2023; doanh thu đạt trên 7.460 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 125 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm trên 15%. Phương hướng tới đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; tiếp tục cùng Satra luôn đảm bảo trữ lượng xăng dầu theo yêu cầu của lãnh đạo Thành phố; hệ thống phân phối của Công ty kết hợp với địa phương thực hiện tốt quy trình, quy định pháp luật, chấp hành về giá bán lẻ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng xăng, dầu, phục vụ và góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

         

 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Chi bộ Trung tâm Dịch vụ Satra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty ghi nhận sự nổ lực của tập thể Chi bộ đã phấn đấu thực hiện đạt được trong giai đoạn 2020 – 2023; doanh thu trên 129 tỷ đồng, đạt 65,24%, lợi nhuận trên 55 tỷ đồng, đạt 70,54%, nộp ngân sách Nhà nước trên 27 tỷ đồng, đạt 73% so với cả nhiệm kỳ. Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đồng chí đề nghị tập thể Chi bộ cùng Ban Điều hành doanh nghiệp đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị; xây dựng chiến lược, khai thác tốt và nâng cao chất lượng dịch vụ, kiểm soát tốt chi phí, không để phát sinh công nợ để giữ vững sự ổn định và phát triển của Doanh nghiệp; kiện toàn quy chế hoạt động của Chi bộ theo Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước”; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát; đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ phận, của doanh nghiệp; phối hợp với các đơn vị trong Cơ quan Tổng Công ty xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quan tâm chăm lo tốt đời sống của người lao động…

         

 

Đến dự và phát biểu tại Chi bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nhà Bè, đồng chí Phạm Công Tuấn Hạ, Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ trong giữa nhiệm kỳ; doanh thu đạt trên 117 tỷ đồng, lợi nhuận trên 7,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 là 9,2 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2023 là 16,5 triệu đồng/ người/tháng. Phương hướng tới đồng chí đề nghị Chi bộ tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội Cổ đông giao; tổ chức tốt các hội nghị người lao động và đối thoại định kỳ nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

 

Sỹ Bình Phong