Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội Đồng Thành viên Tổng Công ty Chủ trì Hội nghị

Đến dự, có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Dân vận và  Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty chủ trì Hội nghị; có 120 đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên, lãnh đạo các phòng, ban Tổng Công ty, người đại diện vốn Tổng Công ty và cấp ủy 31 cơ sở Đảng về tham dự.

Theo báo cáo sơ kết do đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT trình bày, trong quý I/2021 trước bối cảnh chung của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu của toàn Satra; Đảng ủy Tổng Công ty đã nỗ lực lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Trung ương và Thành phố “Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế – xã hội”, vừa khắc phục các khó khăn vừa phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị chủ lực của Thành phố trong lĩnh vực thực phẩm chế biến, hệ thống bán lẻ.

Trong quý I/2021, toàn Satra doanh thu đạt 14.626 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 1.323 tỷ đồng bằng 125% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 31,62 triệu USD; chuẩn bị và cung ứng 7.000 tấn hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cho chương trình bình ổn thị trường, tương ứng số vốn 800 tỷ đồng; Satra đã góp phần đảm bảo cân đối cung – cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, góp phần chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố vào dịp Tết Nguyên đán 2021.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai đồng bộ, có hiệu quả; tổ chức tốt lực lượng nòng cốt chính trị thực hiện Đề án 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; các đoàn thể Tổng Công ty và cấp ủy 31 cơ sở quan tâm triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm mang lại hiệu quả cao góp phần phát triển doanh nghiệp và chăm lo tốt đời sống người lao động.

Tại hội nghị đã có 6 ý kiến phát biểu thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là các ý kiến của người đại diện vốn Tổng Công ty phân tích sâu và kiến nghị về những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Người đại diện vốn giai đoạn 2001 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đã yêu cầu các phòng, ban tập trung tham mưu các cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư của Satra; tham mưu tiếp tục triển khai “phương án cơ cấu lại Tổng Công ty” và tiếp tục tiến hành các bước cổ phần hóa Công ty Mẹ đúng theo quy định; khẩn trương hoàn tất việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 và chiến lược phát triển giai đoạn 2025 – 2030; rà soát, bổ sung, cập nhật lại quy chế hoạt động Người đại diện vốn theo quy định mới của pháp luật…

Sỹ Bình Phong