Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty chủ trì hội nghị, có 245 cán bộ chủ chốt Tổng Công ty và cơ sở về tham dự.

 

Triển khai chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tiến sĩ – Giảng viên chính Lê Thị Trúc Anh – Trưởng Phòng Tạp chí Phát triển Nhân lực Học viện Cán bộ Thành phố đi sâu phân tích tấm gương về phong cách, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những mẫu chuyện về cuộc sống đời thường cũng như trong công tác của Bác, giúp cho người nghe thấy rõ việc học tập và làm theo Bác không phải là  những gì quá cao xa, mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn liền cuộc sống hằng ngày với phương châm mỗi người, mỗi ngày làm việc tốt và vấn đề cốt lõi nhất chính là ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Satra trong thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

Phần thứ hai của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã triển khai những nội dung cơ bản của 3 Quyết định số 935-QĐ/TU ngày 28/4/2017, Quyết định số 936-QĐ/TU ngày 28/4/2017, Quyết định số 994-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí đã làm rõ ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân tham gia góp ý các chủ trương, chính sách của cấp ủy đảng và chính quyền có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; đối với Satra việc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, Ban Điều hành doanh nghiệp là nhằm trực tiếp nắm bắt, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị của người lao động về xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của 3 đoàn thể chính trị Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty và cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc, chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên và người lao động; đồng thời nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, Ban Điều hành doanh nghiệp và người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh – thương mại – dịch vụ…

 

Thông qua hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc mong muốn cấp ủy các cơ sở đảng sớm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các quyết định 935,936,994 của Thành ủy.

Ngô Chiến Sỹ.