Đến dự, có đồng chí Tô Thị Thủy, Phó Trưởng Phòng Dân vận Hệ thống Chính trị – Ban Dân vận Thành ủy; chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư – Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng đại diện Thường trực 3 đoàn thể chính trị.

  

 

Tại hội nghị, sau khi đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022;

         

 

Đại diện người lao động Tổng Công ty đã có 9 ý kiến phát biểu về Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty và Cô phần hóa Công ty Mẹ; về việc áp dụng công nghệ thông tin, chế độ truyền thông trong ngành bán lẻ; việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh; về chương trình phát triển nguồn nhân lực; về 2 Công trình trọng điểm của Tổng Công ty; về việc kịp thời cung cấp thông tin chính thống và định hướng dư luận xã hội cho người lao động; về xây dựng Văn hóa doanh nghiệp…;

         

 

Tất cả các ý kiến được lãnh đạo, Ban Điều hành và các Phòng, Ban Tổng Công ty trao đổi, giải đáp, tháo gỡ thỏa đángđã giúp cho đại diện Người lao động hiểu thông suốt về tình hình hoạt động của Tổng Công ty, về các chính sách, chế độ; thêm yên tâm lao động sản xuất, phấn đấu vì những lợi ích chung Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.

         

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Nguyễn Hữu Nghĩa tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp và cho rằng đây chính là cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội Đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc xem xét, có những lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

 

         

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã vinh danh và khen thưởng 36 tập thể và 38 cá nhân điển hình dân vận khéo, 9 tập thể quản lý tiêu biểu, 19 đơn vị bán lẻ tiêu biểu, 8 đơn vị sản xuất tiêu biểu, 30 điển hình nhân viên Satra tiêu biểu, 14 điển hình công nhân Satra tiêu biểu và 26 sáng kiến cải tiến kỷ thuật tiêu biểu năm 2022.

 

Sỹ Bình – Phong Linh