Nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động trong năm 2017 cũng như thực hiện tốt công tác phát triển lực lượng, củng cố tổ chức, Đoàn Tổng công ty đã tổ chức Lớp cảm tình đoàn trong đợt cao điểm thực hiện chiến dịch tình nguyện Kỳ Nghỉ Hồng năm 2017.

 

 

Tham gia lớp học có gần 60 bạn thanh niên ưu tú từ 7 cơ sở Đoàn trực thuộc. Báo cáo viên là đồng chí Võ Nguyễn Nhật Lê, nguyên cán bộ Đoàn Satra, đã mang đến nhiều thông tin bổ ích về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và tổ chức Đoàn Satra nói riêng.

 

Đây là lớp cảm tình Đoàn thứ 2 được tổ chức trong năm 2017. Dự kiến Đoàn Tổng công ty sẽ tổ chức lễ kết nạp Đoàn vào ngày 29/7.