Chiều 27/3, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính Đảng và công tác văn thư lưu trữ của cấp ủy cơ sở đảng năm 2024.

Dự Hội nghị, có đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng đảng Tổng Công ty và 74 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên phụ trách công tác đảng vụ của 37 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc.

Đ/c Võ Thanh Hải, Trưởng Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Thành ủy triển khai chuyên đề về công tác quản lý tài chính đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Võ Thanh Hải, Trưởng Phòng Tài chính Đảng Văn phòng Thành ủy triển khai chuyên đề về công tác quản lý tài chính đảng, thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí và đồng chí Võ Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Thành ủy triển khai  các văn bản về công tác lập hồ sơ công việc, kỹ thuật soạn thảo, trình bày văn bản, công tác văn thư – lưu trữ;  hướng dẫn về công nghệ thông tin, quy trình xử lý văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng; quản lý và sử dụng tài liệt “Mật”; đồng thời, trao đổi kinh nghiệm và giải đáp những ý kiến để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở.

Đ/c Võ Minh Phương, Phó Trưởng Phòng Hành chính – Lưu trữ, Văn phòng Thành ủy triển khai chuyên đề về công tác văn thư – lưu trữ

Trong quá trình triển khai, các báo cáo viên đã lồng ghép các ví dụ minh họa, những cách làm hay, sáng tạo cũng như những bài học kinh nghiệm của các đơn vị đã được tổng kết qua thực tiễn giúp cấp ủy và cán bộ tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác Văn phòng cấp ủy ở cơ sở được tiếp cận, nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi để vận dụng, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy tại từng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Thông qua Hội nghị tập huấn, đã giúp đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy của các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty nắm được những nội dung cơ bản về vai trò, chức năng nhiệm vụ của mình để tham mưu, giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nghiệp vụ công tác tài chính Đảng và công tác văn thư lưu trữ./.

Sỹ Bình Phong