Chiều ngày 15/5/2014 tại hội trường Tổng Công ty TM Saigon đã diễn ra Đại hội Người lao động 2014 với sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc và đầy đủ CB CNV của đơn vịChiều ngày 15/5/2014 tại hội trường Tổng Công ty TM Saigon đã diễn ra Đại hội Người lao động 2014 với sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc và đầy đủ CB CNV của đơn vị

 

Đại hội đã nhất trí thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong đó có Thỏa ước lao động tập thể 2014