Đảng ủy TCT yêu cầu mỗi cấp ủy cơ sở, mỗi tổ chức Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh) từ TCT đến các đơn vị cơ sở xây dựng chương trình hành động hoặc kế hoạch thực hiện thật cụ thể; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước trong Satra Group phải nêu gương sử dụng hàng hóa nội địa, ưu tiên hàng hóa – dịch vụ có chất lượng cao của các doanh nghiệp thành viên trong Satra Group khi thực hiện mua sắm công. Các Đoàn thể TCT được giao nhiệm vụ nghiên cứu và thực hiện các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, thiết thực, đưa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trở thành nội dung công tác trọng tâm, thường xuyên của tổ chức mình, tạo thành phong trào hành động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động tại đơn vị, định kỳ có sơ kết, tổng kết, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình trong tổ chức thực hiện cuộc vận động.
 
Về những giải pháp cơ bản để thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy TCT chỉ đạo trong thời gian từ nay đến đầu năm 2010 phải tập trung cho nhiệm vụ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất – kinh doanh của từng doanh nghiệp cũng như của chung toàn Công ty Mẹ và Satra Group, tổ chức dự trữ đầy đủ các mặt hàng trọng yếu cho đồng bào Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 đã được UBND TP giao, tổ chức bán hàng lưu động tại các khu công nghiệp và các xã ngoại thành. Trong 2 năm 2010 và 2011 phải đưa hoạt động sản xuất kinh doanh đi vào thực chất, nâng cao sức cạnh tranh theo yêu cầu hội nhập, phát triển nhiều sản phẩm mới mang thương hiệu Satra và phải có chiến lược xuất khẩu thích hợp. Riêng trong thời gian từ đầu năm 2010 đến trước Đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ IV (6/2010), bên cạnh việc hoàn chỉnh chiến lược phát triển TCT giai đoạn 2011 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, Ban Tổng Giám đốc cần đánh giá lại kết quả thực hiện Nhóm giải pháp 3 “Đẩy mạnh hoạt động trực tiếp sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ và các Công ty con” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ III.
 
Trong việc tổ chức thực hiện, Đảng ủy TCT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc TCT, các cấp ủy cơ sở, các Đoàn thể TCT xây dựng chương trình hành động (hoặc kế hoạch) cụ thể nhằm thực hiện có kết quả cuộc vận động, định kỳ hàng năm tiến hành sơ kết đánh giá kết quả và biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện cuộc vận động.
 
(Minh Hùng – phòng HCTH, 30-11-2009)