Tại hội nghị, 650 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Hội Cựu Chiến binh, Công đoàn và Đoàn thanh niên Satra đã được nghe Tiến sĩ Trần Viết Hoàn, nguyên Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phân tích sâu về bối cảnh, quá trình Bác viết Di chúc và giá trị của Bản Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

 

 

Với tâm huyết của người truyền lửa và là người lính cận vệ được ở bên cạnh bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng cuối cùng trước lúc Người đi xa. Tiến sĩ Trần Viết Hoàn đã kể những mẫu chuyện về Bác trong lãnh đạo điều hành đất nước, trong sinh hoạt đời thường và những tình tiết trong những ngày cuối đời của Bác cho thấy mỗi dòng, mỗi điều Bác viết và để lại trong Di chúc là những chỉ dẫn vô giá, là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, để đất nước ta được phồn vinh, nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

 

 

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Satra, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người, để mỗi người phải tự mình soi xét kết quả thực hiện những lời dặn dò của Bác; thấy được tầm nhìn vĩ đại của Bác, với những vấn đề đặt ra còn mang tính thời sự. Qua đó tự soi rọi vào cuộc sống và công việc hằng ngày để tự mình thật thà sữa chữa những sai lầm, thấy được những ưu điểm để phát huy; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

 

Ngô Chiến Sỹ