Đến dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Lan Anh, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, đồng chí Dương Thị Liên Chi, Trưởng Phòng Văn hóa -Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng ông ty cùng 150 cán bộ chủ chốt Tổng Công ty và các cơ sở Đảng trực thuộc.

 

 

          Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện,các nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên, công nhân,lao động Tổng Công ty;trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp trong toàn Tổng Công ty. Đãcó những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, hạn chế tiêu cực trong toàn Đảng bộ. Từ những chuyển biến trên đãtạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, góp phần rèn luyện nhân cách, tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc, ý thức học tập, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Trong 5 năm, Đảng ủy Tổng Công ty đã biểu dương, khen thưởng 49 tập thể và 80 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã nêu bật những kết quả đạt được đồng thời cũng nhấn mạnh 5 nội dung mà toàn Đảng bộ Tổng Công ty cần khắc phục. Chẳng hạn, tại một số cơ sở Đảng việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW còn mang tính hình thức, thiếu quyết tâm, thiếu sáng tạo, nhất là chưa đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, chưa có nội dung thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên và người lao động. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cũng đãnêu lên những kinh nghiệm để trong thời gian tới tổ chức triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả thiết thực.

           Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 4 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 5 năm 2011-2015 và biểu dương, khen thưởng 17 tập thể, 29 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 – 2016.

 

  

 

          Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt Tổng công ty và các gương điểm hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nghe đồng chí Nguyễn Thị Hoa Xinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) báo cáo chuyên đề về “Phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chuyên đề có ý nghĩa thiết thực thực giúp cho Đảng bộ Tổng Công ty chuẩn bị đi vào triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực.

          Ban Tuyên giáo Đảng ủy.