Chương trình Satra vì biển đảo quê hương là một hoạt động thường niên được Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn tổ chức thực hiện bắt đầu từ năm 2011, nhằm vận động các doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên (CBCNV), người lao động trong hệ thống Tổng Công ty, các mạnh thường quân, cùng đóng góp để chăm lo và trợ sức cho bà con ngư dân và các lực lượng Hải quân, lực lượng chấp pháp trên biển đang ngày đêm canh giữ chủ quyền trên biển, hải đảo của đất nước.Trong năm 2014Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Chương trình Satra vì biển đảo quê hương đã triển khai nhiều nội dung hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Thông qua phát động của Ban Chỉ đạo, cấp ủy và các tổ chức đoàn thể các đơn vị đã tiến hành vận động trong 16.000 cán bộ công nhân viên Tổng Công ty quyên góp được 2.374 tỷ đồng để tổ chức thành các hoạt động chăm lo cho ngư dân và các chiến sĩ thuộc lực lượng Hải Quân, Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam.Dự kiến từ nay đến cuối năm 2014, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chương trình Satra vì biển đảo quê hương sẽ tiến hành tổ chức thăm, tặng quà Cán bộ Chiến sĩ các đơn vị thuộc lực lượng Hải Quân, Cảnh Sát Biển, Kiểm ngư với tổng giá trị quà tặng 650 triệu đồng.Bằng những hành động thiết thực, cụ thể, chương trình Satra vì biển đảo quê hương năm 2014 đã trở thành tiếng nói, là hành động của toàn thể CBCNV Tổng Công ty Thươntg Mại Sài Gòn, nhằm góp phần đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đồng hành cùng ngư dân, kiểm ngư, cảnh sát biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


 

Hà Trang