Theo báo cáo do đồng chí Dương Anh Văn, Giám đốc Phòng Kế hoạch – Đầu tư tài chính Tổng Công ty trình bày, tính đến cuối năm 2022 danh mục đầu tư của Satra gồm 40 doanh nghiệp, trong đó có 34 Công ty Cổ phần và 6 Công ty TNHH với tổng vốn đầu tư 2.033,894 tỷ đồng.

         

Trong năm 2022, cơ chế quản trị thông qua Người đại diện vốn đã phát huy tính hiệu quả và thể hiện tính tôn trọng trong hoạt động kinh doanh của các Công ty thuộc danh mục đầu tư của Tổng Công ty; qua đó đã hỗ trợ các doanh nghiệp này nâng cao  hiệu quả quản lý thông qua việc đề cao tính minh bạch và ra quyết định kịp thời trong hoạt động kinh doanh,  thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nguồn lực theo hướng có lợi nhất cho các cổ đông, trong đó có cả cổ đông Satra với mục tiêu phát triển dài hạn của từng doanh nghiệp. Kết quả năm 2022 cổ tức và lợi nhuận Satra được chia là 3.622,54 tỷ đồng so với giá trị đầu tư 2.033,89 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận đạt 178,13%.      

 

 

Tại hội nghị Satra đã khen thưởng cho 32 Người đại diện vốn có thành tích tiêu biểu trong công tác đại diện vốn năm 2022.

 

Việc quản lý vốn đầu tư của Tổng Công ty được thực hiện thông qua 59 người đại diện, trong đó có 23 người đại diện chuyên trách nắm giữ các chức vụ quản lý tại doanh nghiệp và 36 người đại diện không chuyên trách. Trong năm 2022 Tổng Công ty đã hoàn thành công tác quy hoạch Người đại diện vốn, qua đó đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho các đại diện vốn, đồng thời cũng tạo sự chủ động cho Người đại diện vốn Tổng Công ty trong việc thực hiện các quyền, trách nhiệm của cổ đông tại các doanh nghiệp.

 

Hầu hết Người đại diện vốn đã thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Công ty trong việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; từng bước nâng cao công tác quản trị và công tác quản lý tài chính; phối hợp với Tổng Công ty tập trung giải quyết tốt việc quyết toán chuyển thể giai đoạn doanh nghiệp Nhà nước… 

         

Tại hội nghị đã có 6 ý kiến thảo luận về các nội dung về nhận diện các nhân tố quan trọng tác động đến việc nâng cao năng lực quản trị của người đại diện vốn; về công tác quy hoạch và đào tạo Người đại diện vốn; về trách nhiệm của Người đại diện vốn; về mối quan hệ công tác của Người đại diện vốn với các phòng chức năng Tổng Công ty…

 

Đồng chí Phạm Thi Vân, Đảng ủy viên – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu tại hội nghị

 

Cùng thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Thi Vân, Đảng ủy viên – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cho rằng thông qua các báo cáo, đề xuất kịp thời của Người đại diện vốn trong thời gian qua, Tổng Công ty đã có những định hướng và chỉ đạo phù hợp chiến lược đầu tư của Tổng Công ty, đồng thời phát hiện những dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, đưa ra những cảnh báo sớm, những chỉ đạo sát sao, hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất nhằm bảo vệ tối đa lợi ích cho Tổng Công ty. Riêng đối với chương trình liên kết nội bộ trong toàn hệ thống Satra, đồng chí đề nghị Người đại diện vốn Tổng Công ty với vai trò lãnh đạo, điều hành tại các doanh nghiệp trong phương hướng tới cần quan tâm phối hợp và hỗ trợ trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm đến tay người tiêu dùng nội bộ đối với các mặt hàng chủ lực đã thương hiệu tốt trên thị trường như: gạo Satra, sản phẩm Vissan, Cầu Tre, APT, Heineken, nhãn hàng riêng Satra…; đồng thời các đơn vị bán lẻ Satrafoods, Satramart tiếp tục hợp tác với các đơn vị thành viên Tổng Công ty đưa các mặt hàng chủ lực vào kinh doanh trong hệ thống.

         

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa – Bí thư Đảng ủyChủ tịch Hội đồng thành viên Satra phát biểu chỉ đạo hội nghị 

 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Satra, hoan nghênh và cảm ơn đội ngũ Người đại diện vốn Tổng Công ty đã có sự nổ lực và đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của toàn Tổng Công ty năm 2022, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn Nhà nước giao; lãnh đạo Tổng Công ty luôn xem lực lượng người đại diện vốn là nguồn nhân lực quan trọng của Satra trong hiện tại và cả trong tương lai, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn của Người đại diện vốn qua các ý kiến thảo luận tại hội nghị.

 

Phương hướng tới, triển khai thực hiện Đề án cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2022-2025, trong đó có lộ trình cổ phần hóa Công ty mẹ và thoái vốn tại các đơn vị; đòi hỏi Người đại diện vốn phải có tính chuyên nghiệp cao, nắm vững các vấn đề về quản trị, điều hành doanh nghiệp; đồng chí yêu cầu Ban điều hành Tổng Công ty lãnh đạo các phòng, ban liên quan tiếp tục rà soát, kiện toàn, quy hoạch đội ngũ Người đại diện vốn phù hợp với tình hình thực tiễn; có kế hoạch đào tạo nâng cao kiến thức, năng lực quản trị, đồng thời gắn liền trách nhiệm của Người đại diện vốn  với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp mình được cử làm đại diện.

 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được Giảng viên Trần Huỳnh Thanh Nghị, Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai tập huấn chuyên đề “Một số nội dung cơ bản trong Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp”.  

 

 

Sỹ Minh Phong