Đến dự, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Thành ủy; đồng chí Lê Minh Trang, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các cơ sở trực thuộc và Ban Thường vụ 3 đoàn thể chính trị Tổng Công ty.

 

 

Sau lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, Đảng ủy Tổng Công ty đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Đảng bộ bằng một đoạn video clip trình chiếu 10 sự kiện nổi bật của Đảng bộ trong năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

 

Qua báo cáo cho thấy Đảng ủy, Ban điều hành Satra luôn quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp phụ thuộc và doanh nghiệp thành viên tháo gỡ các khó khăn, đẩy mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh; cấp ủy các cơ sở đảng tiếp tục đoàn kết, đồng lòng quan tâm lãnh đạo, phối hợp với ban điều hành xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ tại doanh nghiệp, qua đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người lao động góp phần quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; triển khai khá tốt tiến độ thực hiện 3 công trình, 4 chương trình do Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V đề ra; đã khai trương thêm 57cửa hàng Satrafoods, đạt tỷ lệ 103,6 % so với kế hoạch năm; khai trương 01Nhà hàng ẩm thực, nâng tổng số cửa hàng hiện có lên 171cửa hàng…

 

Năm 2017, tổng doanh thu toàn Tổng Công ty 63.092 tỷ đồng, đạt 103,17% kế hoạch; Kim ngạch xuất khẩu đạt 101,12 triệu USD; lợi nhuận 12.456 tỷ đồng, tăng 103,81% kế hoạch.

 

Toàn Đảng bộ nỗ lực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn Tổng Công ty tiếp tục được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền giáo dục, dân vận, tổ chức xây dựng Đảng và hoạt động 3 đoàn thể chính trị Tổng Công ty năm 2017 đều được thành phố khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong năm phát triển được 88 đảng viên mới đạt vượt 176 % kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty chủ trì phần thảo luận tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Trang, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty đề nghị năm 2018 toàn Đảng bộ Tổng Công ty tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, triển khai cổ phần hóa Công ty Mẹ; đưa công cụ quản lý hiện đại vào lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ trên quan điểm phòng ngừa tiêu cực là chính…

 

Đ/c Lê Minh Trang, Bí thư Đảng uỷ – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn phát biểu kết luận hội nghị

 

Tại hội nghị, Đảng ủy đã tổ chức trao hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 6 đồng chí và 3 đoàn thể chính trị Tổng Công ty đã trao danh sách 185 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty; Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức khen thưởng 32 tập thể và 7 cá nhân có nhiều thành tích, góp phần giúp Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

 

 

  

Nghi lễ chào cờ tại Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

 

Đ/c Lê Minh Trang, Bí thư Đảng uỷ – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuương Mại Sài Gòn

trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

 

 

Đ/c Phan Thị Khánh, Chi bộ Công ty Cổ phần Thương Mại Tổng Hợp

thay mặt các đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng phát biểu cảm tưởng

 

Đ/c Trần Văn Bắc, UVBTV Đảng uỷ – Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tổng Công ty trao giấy khen cho các cơ sở Đảng đạt thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng và Tài chính Đảng 

 

Đ/c Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ TCT trao giấy khen cho các cơ sở Đạt thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên mới

 

Đ/c Văn Ngọc Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng Công ty trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát năm 2017.

 

 Ngô Chiến Sỹ.