Đến dự, có các đồng chí đại diện Ban Tuyên huấn Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty; đồng chí Đoàn Hoài Minh, Đảng ủy viên – Phó Tổng Giám đốc – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty, cùng 150 cán bộ, chiến sĩ của 9 Ban Chỉ huy Quân sự trực thuộc Satra.

 

 

Qua báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2018 Ban Chỉ huy Quân sự Satra đã quan tâm và đầu tư tốt trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham gia và đạt các giải cao tại hội thao Quốc phòng do Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban Chỉ huy các Quận, Huyện tổ chức.

 

Riêng trong các đợt cao điểm, Ban Chỉ huy đã triển khai đến lực lượng tự vệ về công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động kích động, tổ chức biểu tình, khủng bố, phá hoại an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tại Cơ quan Tổng Công ty và các doanh nghiệp thuộc, doanh nghiệp thành viên đã cử cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức đoàn thề cùng ứng trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn doanh nghiệp, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Satra được ổn định.

 

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Hoài Minh, Phó Tổng Giám đốc – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Tổng Công ty yêu cầu năm 2019 tiếp tục sắp xếp tổ chức, kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự và biên chế lực lượng tự vệ tại 9 đơn vị hiện có, phấn đấu xây dựng mới tổ chức tự vệ tại 5 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty có Ban chỉ huy quân sự đạt tỉ lệ 100% là Kho Lạnh Satra, Trung tâm Phân phối Satra, Trung tâm Dịch vụ Ăn Uống, Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi và Trung tâm Dịch vụ Satra; đối với cán bộ, chiến sĩ tư vệ toàn Tổng Công ty cần phải chủ động, tự giác và tích cực tìm hiểu thêm các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn để trang bị thêm về nhận thức của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp…

 

 

Tại hội nghị đã khen thưởng 5 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” năm 2018.

 

Ngô Chiến Sỹ