Chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty; lãnh đạo các phòng, ban Tổng Công ty; cấp ủy và lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên cùng trên 600 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty.

          Đặc biệt có sự tham dự của Giáo sư – Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, người trực tiếp triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên toàn Tổng Công ty.

 

 

          Bằng tình cảm kính yêu vô hạn của mình với Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 180 phút không nghỉ, Giáo sư đã truyền đạt những nội dung cốt lõi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về những câu chuyện thật cảm động của Bác trên con đường ra đi tìm đường cứu nước, trong lãnh đạo 2 cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc, trong cuộc sống đời thường, … Với nhiều cung bậc cảm xúc và phương pháp truyền đạt trực tiếp, đi sâu vào lòng người, Giáo sư đã giúp cho cán bộ, đảng viên Tổng Công ty có được nhiều thông tin mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị tinh thần to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về quá trình viết và công bố Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

  

 

          Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng đã chỉ đạo Văn phòng và Ban Tuyên giáo tiếp tục tham mưu Đảng ủy quán triệt, triển khai các nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05-CT/TW cho cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Tổng Công ty gắn với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 388-CTrHĐ/ĐU của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V. Trong quá trình triển khai thực hiện phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu; giao Ban Tuyên Đảng ủy có trách nhiệm kết hợp cùng với Văn phòng Đảng ủy và cấp ủy cơ sở trang bị cho mỗi đảng viên toàn Tổng Công ty 1 cuốn Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          Kết thúc Hội nghị, mỗi đảng viên ra về lòng vẫn còn xúc động và nhớ những câu chuyện về Bác; ai cũng cảm thấy được khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Hoàng Sa