Đến tham dự có đồng chí Lê Phan Nhân, Phó Phòng Nghiệp vụ 2, UBKT Thành ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; các đồng chí thành viên UBKT Đảng ủy Tổng Công ty; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra 36 cơ sở đảng trực thuộc.

 

 

          Đồng chí Văn Ngọc Nghĩa, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai đến hội nghị ba Chương trình và một Kế hoạch của Đảng ủy Tổng Công ty nhằm thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sốing trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh”. Tại hội nghị đã có 16 ý kiến của đại diện UBKT, Tổ kiểm tra cấp ủy cơ sở góp ý Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Tổng Công ty và của UBKT Đảng ủy Tổng Công ty.

 

    

 

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty đã yêu cầu các đồng chí cán bộ làm công tác kiểm tra tham mưu cấp ủy cơ sở triển khai nghiêm túc Kế hoạch của Đảng ủy Tổng Công ty thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy ngay trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ trong tháng 4/2017; tăng cường cường công tác kiểm, giám sát của chi bộ nhằm góp phần năng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trong Đảng; phòng ngừa, ngăn chặng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Cấp ủy và người đứng đầu doanh nghiệp phải thật sự coi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, không để phát sinh mới trong năm 2017.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Văn Ngọc Nghĩa, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhấn mạnh: công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua tại các cơ sở Đảng trực thuộc có được tổ chức thực hiện tốt hay không là do có sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy và Ban điều hành doanh nghiệp; công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng với mục tiêu chủ động ngăn ngừa là chính, không để xảy ra sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng chí đề nghị cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình công tác kiểm tra của cấp ủy cơ sở và chậm nhất ngày 10/4/2017 báo cáo kết quả về UBKT Đảng ủy Tổng Công ty.

Ngô Chiến Sĩ