Đồng chí Lâm Dũng Tiến, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty chủ trì hội nghị, có 200 cán bộ chủ chốt Tổng Công ty và cơ sở trực thuộc về dự.

 

 

Đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai đến cán bộ chủ chốt Satra những nội dung cơ bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; một số vấn đề quan trọng khác và thông tin về kết quả công tác đối ngoại, tình hình biển Đông gần đây, những chủ trương, giải pháp của ta.

 

 

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Hơn, Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty đã triển khai đến cán bộ chủ chốt Tổng Công ty hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019 của Tổng Công ty; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo. 

 

Bài Ngô Chiến Sỹ, ảnh Nam Duy