Sáng 31/10 Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 15, Khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 phiên mở rộng.

Đến dự, có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng và các Ban Đảng Thành ủy cùng 60 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty; Trưởng, Phó các Ban đảng, các đoàn thể, Giám đốc các Phòng, Ban Tổng Công ty… Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong 9 tháng tình hình sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp thuộc Satra có khó khăn nhất định nhưng vẫn tiếp tục được giữ ở mức ổn định và có xu hướng phục hồi và tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại và dịch vụ của Tổng Công ty đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường thành phố.

Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng Công ty trình bày báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm 

Toàn Satra tổng doanh thu trên 42.965 tỷ đồng; lợi nhuận trên: 7.571 tỷ đồng; trong đó Công ty Mẹ tổng doanh thu trên 9.190 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng 48% so với cùng kỳ, lợi nhuận trên 3.603 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và tăng 25% so với cùng kỳ. 

Đảng uỷ thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Thành ủy; kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Thành uỷ; tổ chức nghiêm túc các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, lần thứ bảy, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 98//2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh…

Đ/c Hà Ngọc Sơn, Đảng uỷ viên – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát biểu thảo luận tại Hội nghị         

Tại hội nghị đã có 9 ý kiến phát biểu thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, hạn chế của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; về tình hình chuẩn bị hàng hóa, kế hoạch sản xuất kinh doanh phục vụ Tết Nguyên đán 2024; kế hoạch chi trả lương thưởng, chương trình chăm lo cho người lao động trong dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán năm 2024…

Trung Tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung Tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố ghi nhận những kết quả Đảng ủy Satra đã lãnh đạo đạt được trong 9 tháng qua; từ nay đến cuối năm đồng chí đề nghị Đảng ủy trình Ủy ban nhân dân Thành phố sớm phê duyệt đề án cơ cấu lại Tổng Công ty, trong đó tập trung việc thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ theo đúng quy định; tập trung lãnh đạo đối với các Công ty liên doanh liên kết và các Công ty con có những giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; tích cực phối hợp, làm việc với UBND Thành phố, các sở ban ngành Thành phố và các đơn vị tư vấn để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn tất các thủ tục, giấy phép… để triển khai xây dựng và sớm đưa vào sử dụng Công trình Trung tâm thương mại Văn phòng, khách sạn Satra Tax Plaza và Công trình Khu thương mại Bình Điền giai đoạn 2…

Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận Hội nghị         

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Satra Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Ban Điều hành trên cơ sở các quy định của Pháp luật, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội để vận dụng, đề xuất, kiến nghị Thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai 2 công trình trọng điểm, các dự án và đề án tái cơ cấu Tổng Công ty; các phòng ban chuyên môn rà soát, hỗ trợ các doanh nghiệp phụ thuộc, Công ty con nghiên cứu sát diễn biến tình hình của thị trường, định hướng các giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023; tăng cường công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, người lao động; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống Satra liên tục, thông suốt; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại từng doanh nghiệp…