Đến tham dự có đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Tô Thị Thủy, Phó trưởng Phòng Dân vận của hệ thống Chính trị Ban Dân vận Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động và Hội Cựu Chiến binh Thành phố.

         

Lãnh đạo Tổng Công ty có đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư-Tổng Giám đốc Tổng Công ty cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và 80 đồng chí cấp ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh các cơ sở trực thuộc về tham dự.

         

Sau khi nghe báo cáo chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"do đồng chí Đoàn Hùng Vũ Hưng, Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai. Đảng ủy Tổng Công ty đã sơ kết 5 năm thực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; theo báo cáo từ việc nắm vững các nội dung chuyên đề học tập hằng năm, các cơ sở đảng và 3 đoàn thể Tổng Công ty đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều doanh nghiệp đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động theo tư tưởng của Bác. Chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm… Việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

         

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã đề nghị cấp ủy, Ban Điều hành doanh nghiệp và các đoàn thể chính trị Tổng Công ty tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với nâng cao ý thức rèn luyện và trách nhiệm cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng Công ty, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Tổng Công ty và từng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…

         

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy và Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng  37 tập thể, 77 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; 102 tập thể và 84 điển hình “Dân vận khéo” năm 2021 và khen thưởng cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19” do Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy tổ chức với 1 giải I, 2 giải II, 3 giải III, 5 giải Khuyến khích và 2 giải thưởng về nhân vật bài viết.

 

Đ/c Đoàn Hùng Vũ Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đ/c Trương Văn Rón Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

 

Đ/c Lâm Quốc Thanh Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Đ/c Phạm Ngọc Hợi, Phó Trưởng phòng Khoa Giáo – Ban Tuyên giáo Thành ủy  trao giấy khen của Ban Tuyên Giáo Thành ủy cho các tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

 

Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Đ/c Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

 

Đ/c Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Thành phố và đ/c Đoàn Hoài Minh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao giấy khen của Công Đoàn Tổng Công ty cho các tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

 

Đ/c Trương Văn Rón, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Đ/c Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao giấy khen cho đại diện các tập thể Dân vận khéo năm 2021

 

Đ/c Đoàn Hoài Minh Phó Tổng Giám đốc và Đ/c Trương Vĩnh Tùng Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty trao giấy khen cho đại diện các tập thể Dân vận khéo năm 2021

 

Đ/c Tô Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Dân vận của Hệ thống Chính trị Ban Dân vận Thành ủy và Đ/c Nguyễn Thị Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải thưởng cao tại cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19”

 

Sỹ Bình Phong