Đ/c Lâm Quốc Thanh Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra  trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW giai đoạn 2021-2024

Chiều 31/5, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2024. Tham dự có đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra…

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Sơn, Phó Phòng Khoa Giáo – Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố   văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Phó Phòng Khoa Giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Sơn triển khai chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2024Phó Phòng Khoa Giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Sơn triển khai chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2024Tiếp đó, Hội nghị đã sơ kết 03 năm thực thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo báo cáo, các cơ sở đảng và 3 đoàn thể Tổng Công ty đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều doanh nghiệp đã xác định nội dung mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động theo tư tưởng của Bác. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội người lao động quan tâm.

Tại 3 đoàn thể chính trị – xã hội việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang từng bước đi vào nền nếp, thực chất; đã xuất hiện tại các doanh nghiệp thành viên một số tấm gương cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu tận tụy trong lao động sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng…

Đ/c Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra Lâm Quốc Thanh đề nghị các cấp ủy và Ban Điều hành doanh nghiệp cùng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy cần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của Tổng Công ty và từng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tiếp tục gắn việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị với đẩy nhanh thực hiện các công trình, chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Phòng Khoa Giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Ngọc Hợi và Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Satra Lâm Quốc Thanh trao giấy khen cho các tập thể Hội Cựu Chiến binh Satra

Đ/c Dương Hùng Sơn, Thành viên chuyên trách HĐTV Satra và đ/c Nguyễn Văn Đức Phó Chủ tịch Công Đoàn Satra trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu của Công Đoàn Tổng Công ty

Đ/c Đàm Chi Phương, Chánh Văn phòng Đảng ủy và đ/c Nguyễn Thanh Trúc, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Satra trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Satra

Dịp này, Đảng ủy và Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng 72 tập thể, 139 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 – 19/5/2024; tuyên dương, khen thưởng 38 gương “Người tốt – Việc tốt”.

Sỹ Bình Phong