Trong 2 giờ, Thiếu tá Trần Trung Dũng, Trợ lý Tuyên huấn – Phòng Chính trị Vùng II Hải quân đã giới thiệu những thông tin liên quan đến tình hình Biển Đông hiện nay; những quan điểm lập trường của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với vùng biên giới biển của Việt Nam… 

 

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Chi, Chi ủy viên – Chủ tịch Công Đoàn Satrafoods đã chia sẻ: mặc dù là ngày thứ bảy, nhưng người lao động Satrafoods rất háo hức về tham dự, nghiêm túc lắng nghe những thông tin quan trọng về biển Đông và từ những thông tin được triển khai đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong hệ thống bán lẽ Satra nắm bắt và hiểu đúng các vấn đề, để trong lao động, sản xuất, kinh doanh có tinh thần cảnh giác cao, không dễ bị kích động, góp phần vào việc chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

 

Ngô Chiến Sĩ