Đến dự, có ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở Satra cùng 50 đại biểu đại diện cho 188 người lao động Siêu thị tham dự.

         

Bà Trịnh Việt Huyền Lan, Giám đốc Siêu thị; ông Nguyễn Tấn Đạt, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Siêu thị và bà Vũ Thị Kiều Tiên, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Siêu thị được hội nghị bầu giữ nhiệm vụ Chủ tọa đoàn điều hành Hội nghị.

 

         

Theo báo cáo kiểm điểm thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2019, mặc dù thị trường bán lẻ ngày một khó khăn và cạnh tranh gay gắt nhưng với sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động đã giúp hoạt động kinh doanh của Siêu thị giữ được ổn định và tăng trưởng; doanh thu tăng 107% và lợi nhuận tăng 183% so với kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động 10.300.000 đồng/người/tháng.

         

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Satra cảm ơn Ban Giám đốc Siêu thị đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và chăm lo tốt đời sống người lao động, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Và cho rằng việc thông qua bản sửa đổi, bổ sung  một số nội dung trong thỏa ước lao động tập thể năm 2020 với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, Công đoàn Siêu thị Sài Gòn đã và đang góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người lao động và xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp.

         

 

Với 14 ý kiến của người lao động gửi đến hội nghị góp ý về chế độ chính sách, về thỏa ước lao động tập thể và hoạt động kinh doanh đã được Ban Giám đốc cùng Ban Chấp hành Công đoàn trả lời thỏa đáng và được sự nhất trí cao của Hội nghị.

         

Tính đến nay đã có 12/37 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Satra đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị Người lao động năm 2020.

 

Ngô Chiến Sỹ