Chiều 17/4 , Chi bộ Siêu thị Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và Hội thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, đồng chí Vương Kiến Quốc, Phó Phòng Nghiên cứu Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai các nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2024. Trong đó, nhấn mạnh những giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về dân chủ, “lấy dân làm gốc”, tư tưởng trọng dân, thương dân, tin dân, nâng cao vai trò làm chủ đất nước của Nhân dân; dựa vào dân để làm cách mạng, dựa vào dân để xây dựng Đảng; tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hành dân chủ gắn với tăng cường pháp chế, đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội nhằm tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Việc học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 nhằm góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc nâng cao ý thức chấp hành và thực thi pháp luật, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong cuộc sống, sinh hoạt cộng đồng, hoạt động xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh đơn vị.

Sau buổi nghe báo cáo chuyên đề; Chi bộ đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, hội thi có sự tham gia của 100% đảng viên và người lao động Siêu Thị Sài Gòn.

Thông qua Hội thi, Chi ủy đã biểu dương các đồng chí đạt kết quả cao gồm:

– GIẢI NHẤT: Bạn Lê Thị Thảo Nguyên – Nhân viên Bộ phận Thu Ngân DVKH.

– GIẢI NHÌ: Bạn Nguyễn Minh Nhựt – Phó phòng Kinh doanh Siêu thị Sài Gòn

– GIẢI BA: Bạn Nguyễn Ngọc Hiền – Nhân viên Ngành hàng Phi Thực Phẩm

Cũng tại Hội nghị, Chi bộ đã phát động các Phòng, Ban của Siêu thị Sài Gòn đăng ký các công trình, giải pháp, sáng kiến nhằm hoàn thành mục tiêu kinh doanh Siêu thị năm 2024.

STSG