Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội nghị.

 

Thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Nghị quyết ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã tạo điều kiện thuận lợi để TP hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng phải tận dụng thời cơ với quyết tâm chính trị và trách nhiệm cao để TP giữ vững đầu tàu của cả nước về kinh tế và một số lĩnh vực khác như năng suất lao động, đóng góp ngân sách, GRDP… “Nghị quyết của Quốc hội thật sự chưa từng có và cũng gắn với trách nhiệm chưa từng có đối với TP. Nghị quyết của Quốc hội là yếu tố không trực tiếp nhưng lại rất quan trọng để TP giải quyết công việc nhanh hơn, góp phần tạo động lực cho TP phát triển” – đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, một trong nhân tố quan trọng cho sự phát triển của TP là tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc hiệu quả hơn. Về vấn đề thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, yêu cầu đặt ra là nhu nhập tăng thêm phải gắn với hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; việc tăng thêm thu nhập cũng để thúc đẩy ý thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm có hiệu quả cao, nhưng sẽ không áp dụng theo kiểu cào bằng.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP sẽ triển khai thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã thông qua và triển khai các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trong đó có Nghị quyết về sắp xếp bộ máy gắn với đánh giá cán bộ; đồng thời tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII. Vì vậy, TP tiếp tục thực hiện vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các đơn vị để đánh giá vào cuối năm, trách nhiệm của cá nhân phải rõ hơn nữa. Đối với bộ máy cấp dưới, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có chỉ đạo các đơn vị bàn bạc đề án xếp sắp bộ máy cấp phường, xã trong năm 2018.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phải sắp xếp đồng bộ với bộ máy chính trị; bố trí đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất chính trị để triển khai thực hiện Nghị quyết với thách thức là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X chỉ còn 3 năm. Vì vậy, đồng chí yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị của TP phải tập trung rà soát lại công tác cán bộ. Với những trường hợp không đến mức kỷ luật nhưng làm việc không hiệu quả, không đạt kết quả và đã được nhắc nhở có thể sắp xếp lại.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, Hội nghị lần này đã xem xét kỷ luật 1 trường hợp và từ tháng 6 đến nay đã xem xét kỷ luật các tập thế, cá nhân của 4 đơn vị. Đây là điều rất buồn nhưng phải đánh giá công bằng, có sai sót phải xử lý. Đồng chí yêu cầu, cấp ủy các cấp phải có góp ý chân tình với những đồng chí có nguy cơ phạm sai lầm, tránh trường hợp đến khi có kỷ luật mới nhắc nhở. Về tổ chức, những nơi có nguy cơ xảy ra sai phạm, người đứng đầu phải có điều chỉnh kịp thời.

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị

Giám sát phản biện về sự hài lòng của người dân

Để tạo động lực cho TP thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội năm 2018, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, với kết quả 2 năm của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, cần tuyên truyền những kết quả đạt được để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ còn lại. Với tinh thần cách làm mới, đổi mới tư duy, sắp tới cần thực hiện công khai dự án kêu gọi đầu tư về giải tỏa kênh rạch như vừa qua TP đã công khai kế hoạch, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xử lý rác. Cùng với đó, phải khuyến khích tính sáng tạo, tâm huyết làm khoa học của lớp trẻ. Đây là nguồn lực chưa được phát huy và công tác truyền thông cần tuyên truyền vào lĩnh vực này.

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm hiện nay là công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, UBND TP chuẩn bị một chuyên đề về nội dung này. TP sẽ có Chỉ thị về giải phóng mặt bằng cho năm 2018 và những năm tiếp theo, không để tình trạng cái cũ chưa giải quyết xong, phát sinh cái mới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, các đơn vị cần quan tâm tiến độ rà soát các phương án sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước. Riêng vấn đề huy động nguồn vốn xã hội để phát triển TP, sắp tới UBND TP sẽ có quy trình thực hiện các dự án BT để huy động hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đồng chí cho rằng cần chú ý phát triển nông nghiệp TP gắn với nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh giám sát, phản biện của MTTQ và của các tổ chức thành viên, đặc biệt giám sát phản biện về sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực cải cách hành chính. Đồng chí cho biết, TP đã ký Ban hành quy chế tiếp nhận ý kiến qua 4 nguồn: báo chí, khiếu nại tố cáo, giám sát của mặt trận và tiếp xúc cử tri. Đồng chí yêu cầu, các đơn vị của TP cần triển khai nội dung này và mỗi quận, huyện chọn ít nhất một việc yếu kém được phản ảnh từ 4 nguồn này để giải quyết ngay trong quý 4 năm nay.

Trước phiên bế mạc hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về cáo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/TU  ngày 12/12/2016 của Thành ủy khóa X về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Một số ý kiến cho rằng, thời gian tới cần quan tâm phát triển Đảng trong các doanh nghiệp và tập hợp lực lượng tại các khu công nghiệp.

Về công tác tư tưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư đề nghị trong năm 2018, các đơn vị của TP cần quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII tại cơ sở; Kết luận 21 của Bộ Chính trị về Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM,… để các Nghị quyết đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp chú ý tuyên truyền trên mạng xã hội; tập trung đấu tranh chống những quan điểm sai trái; đẩy mạnh thông tin tích cực trên mạng “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; để cái đẹp có sức lan tỏa mạnh hơn; đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Nguồn thanhuytphcm.vn