Đến dự, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 2 UBKT Thành ủy; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty cùng lãnh đạo Văn phòng và các Ban Đảng ủy Tổng Công ty; Chủ trì là đồng chí Văn Ngọc Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cùng các thành viên UBKT Đảng ủy Tổng Công ty.

 

Năm 2018, UBKT Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn được UBKT Thành ủy phân công giữ nhiệm vụ Khối Trưởng Thi đua 3 UBKT Thành ủy, các đơn vị thành viên là Ủy ban kiểm tra của 6 đơn vị: TCT Bến Thành, TCT Công nghiệp Sài Gòn, TCT Địa ốc Sài Gòn, TCT Nông nghiệp Sài Gòn, TCT Du lịch Sài Gòn và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố.

 

 

Tại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến phát biểu của Chủ nhiệm và phó Chủ nhiệm UBKT các đơn vị góp ý cho Quy chế và kế hoạch tổ chức hoạt động của Khối thi đua 3, xác định tăng cường kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Đảng và đảng viên.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy thống nhất cao với các ý kiến của các thành viên trong Khối thi đua 3 và nhận định kết quả của Hội nghị đã giúp cho UBKT các đơn vị được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về nghiệp vụ, chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đồng thời lãnh đạo UBKT Thành ủy cũng kịp thời ghi nhận các ý kiến phản ánh về những bất cập trong thực hiện công tác chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng, phát huy điển hình tiên tiến, nhân tố mới để các đơn vị trong khối nêu gương học tập.

 

Ngô Chiến Sỹ